A-2 har solid erfaring med å gjennomføre prosjekter i tett samarbeid med kunden.

Tjenester vi tilbyr:

Gjennomføre forretningsrettet rådgivning i planlegging og utvikling av prosjekter innenfor strategi, IT, arbeidsprosesser og organisasjon.
Gjennomføre gode og korrekte IT-anskaffelsesprosesser slik at innkjøp dekker behovene og dermed gir grunnlag for realisering av gevinster.
Støtte kunden i gjennomføring av prosjekter innenfor IT, forbedring av arbeidsprosesser og tilpasning av organisasjonen.
Evaluere prosjekt og gjennomgå aktiviteter på ulike nivåer for å bidra til god kvalitet i prosjektgjennomføringen og sluttresultatet.