Tjenester

 

A-2 har solid erfaring med å gjennomføre prosjekter i tett samarbeid med kunden, innen følgende områder:

 


Rådgivning

  • Gjennomføre forretningsrettet rådgivning i planlegging og utvikling av prosjekter innenfor strategi, IT, arbeidsprosesser og organisasjon.
  • Gi råd og bistand innenfor arkitektur, sourcing, endringsledelse og organisasjonsutvikling.
  • Ta i bruk porteføljestyring som et ledelses- og styringsverktøy for å sikre gevinstrealisering.
  • Gjennomføre analyser, utredninger og konsekvensvurdering av samfunnsmessige og politiske satsninger og tiltak.

Les mer her

Se eksempler på oppdrag


Prosjektgjennomføring

  • Støtte kunden i gjennomføring av prosjekter innenfor IT, forbedring av arbeidsprosesser og tilpasning av organisasjonen.

Les mer her

Se eksempler på oppdrag


IT-anskaffelser

  • Gjennomføre gode og korrekte IT-anskaffelsesprosesser slik at innkjøp dekker behovene og dermed gir grunnlag for realisering av gevinster.

Les mer her

Se eksempler på oppdrag


Kvalitetssikring

  • Evaluere prosjekt og gjennomgå aktiviteter på ulike nivåer for å bidra til god kvalitet i prosjektgjennomføringen og sluttresultatet.

Les mer her

Se eksempler på oppdrag

Facebooklinkedininstagrammail