Hva kan du forvente når du begynner hos oss​

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som

Syv gode grunner til å velge A-2

Kontinuerlig læring

KONTINUERLIG LÆRING
Vi har et sterkt fagmiljø med kunnskapsdeling og kontinuerlig faglig påfyll gjennom aktive faggrupper. Dette bidrar ikke bare til den enkeltes faglige utvikling, men også til vår samlede kompetanse. Vi mener at det er viktig å gi våre konsulenter de nødvendige ferdighetene som trengs for å kunne levere med høy kvalitet. Vi har derfor en ambisiøs kompetansestrategi og oppfordrer alle våre konsulenter til å delta på eksterne kurs og ta relevante sertifiseringer.

Arbeidskultur

ARBEIDSKULTUR
I A-2 legger vi stor vekt på å skape en åpen arbeidskultur, hvor erfaringsdeling med kolleger er en naturlig del av hverdagen. Ved å trekke på hverandres erfaringer får vi sett kundens utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver, noe som øker vår forståelse og gir gode resultater.

Samfunnsnytte

SAMFUNNSNYTTE
Våre konsulenter er i spennende oppdrag på utfordrende digitaliseringsprosjekter i virksomheter med viktige samfunnsoppdrag. A-2s omfattende kundeportefølje i offentlig og privat sektor åpner for en variert arbeidshverdag med gode muligheter til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen.

Trygghet

TRYGGHET
Vi har en erfaren ledelse som bidrar til en trygg og stabil arbeidsplass for våre ansatte. Dette gjør de ved å etablere langsiktige kundeforhold gjennom strategisk markedsarbeid. Ledelsen er alltid tilgjengelig, noe som sikrer en åpen og inkluderende arbeidskultur hvor alle føler seg hørt og verdsatt. Oppfølging av ansatte handler først og fremst om hjelpe den enkelte til å lykkes i sine oppdrag.

Medvirkning

MEDVIRKNING
Konsulentene i A-2 har stor frihet og handlingsrom til å påvirke sine egne arbeidsoppgaver og prosjekter. Dette gjør at den enkelte har mulighet til å jobbe innenfor sine interesseområder og aktivt bidra til sin egen utvikling. Det har også en positiv innvirkning på vårt arbeidsmiljø som er preget av høyt engasjement og trivsel. A-2 verdsetter personlig initiativ og aktiv deltakelse i å nå selskapets mål. Vår flate organisering med minimalt byråkrati legger til rette for at hver enkelt stemme blir hørt og at alle bidrag teller.

Balanse

BALANSE
I A-2 legger vi stor vekt på å skape en god balanse mellom jobb og fritid for våre ansatte. Vi er opptatt av at våre medarbeidere har en arbeidshverdag som gir plass til en aktiv fritid. Vi legger også til rette for at arbeidsmengden kan tilpasses etter livssituasjonen som kan endre seg over tid. Vi tror at våre ansatte yter best når de finner denne balansen.

Felleskap

FELLESKAP
A-2 har en lønnsmodell som bidrar til samarbeid og kunnskapsdeling til fellesskapets beste og selskapets mål. Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser som reflekterer den samlede innsatsen for å nå selskapets mål. Vår lønnspakke omfatter en fastlønn samt en bonus som gis på bakgrunn av selskapets økonomiske resultater gjennom en overskuddsdeling.


Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Tore Magnussen på 920 32 104 for en hyggelig kaffeprat eller send oss gjerne din søknad til jobb@a-2.no

Les hva våre ansatte sier om å jobbe i A-2

I A-2 SATSER VI PÅ VÅRE ANSATTE og bygger kompetanse gjennom prosjektarbeid, opplæring, kurs og sertifiseringer. Se hva Elisabeth sier om å jobbe i A-2.

SPENNENDE OG LÆRERIKT. Oppdragene gir godt innblikk i utfordringer og beslutnings-prosesser hos våre kunder. Klikk her for å lese hva Kenneth mener er våre styrker. 

VI HAR FOKUS PÅ å hjelpe kunden med å ta egne beslutninger fremfor å selge løsninger og produkter. Se hva en av våre teknologer sier.

Hva kan du forvente når du begynner hos oss

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som

Ta kontakt med Tore Magnussen på 920 32 104 for en hyggelig kaffeprat eller send oss gjerne din søknad til jobb@a-2.no

Syv gode grunner til å velge A-2

Kontinuerlig læring

Vi har et sterkt fagmiljø med kunnskapsdeling og kontinuerlig faglig påfyll gjennom aktive faggrupper. Dette bidrar ikke bare til den enkeltes faglige utvikling, men også til vår samlede kompetanse. Vi mener at det er viktig å gi våre konsulenter de nødvendige ferdighetene som trengs for å kunne levere med høy kvalitet. Vi har derfor en ambisiøs kompetansestrategi og oppfordrer alle våre konsulenter til å delta på eksterne kurs og ta relevante sertifiseringer.

Arbeidskultur

I A-2 legger vi stor vekt på å skape en åpen arbeidskultur, hvor erfaringsdeling med kolleger er en naturlig del av hverdagen. Ved å trekke på hverandres erfaringer får vi sett kundens utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver, noe som øker vår forståelse og gir gode resultater.

Samfunnsnytte

Våre konsulenter er i spennende oppdrag på utfordrende digitaliseringsprosjekter i virksomheter med viktige samfunnsoppdrag. A-2s omfattende kundeportefølje i offentlig og privat sektor åpner for en variert arbeidshverdag med gode muligheter til å delta i og påvirke samfunnsutviklingen.

Trygghet

Vi har en erfaren ledelse som bidrar til en trygg og stabil arbeidsplass for våre ansatte. Dette gjør de ved å etablere langsiktige kundeforhold gjennom strategisk markedsarbeid. Ledelsen er alltid tilgjengelig, noe som sikrer en åpen og inkluderende arbeidskultur hvor alle føler seg hørt og verdsatt. Oppfølging av ansatte handler først og fremst om hjelpe den enkelte til å lykkes i sine oppdrag.

Medvirkning

Konsulentene i A-2 har stor frihet og handlingsrom til å påvirke sine egne arbeidsoppgaver og prosjekter. Dette gjør at den enkelte har mulighet til å jobbe innenfor sine interesseområder og aktivt bidra til sin egen utvikling. Det har også en positiv innvirkning på vårt arbeidsmiljø som er preget av høyt engasjement og trivsel. A-2 verdsetter personlig initiativ og aktiv deltakelse i å nå selskapets mål. Vår flate organisering med minimalt byråkrati legger til rette for at hver enkelt stemme blir hørt og at alle bidrag teller.

Balanse

I A-2 legger vi stor vekt på å skape en god balanse mellom jobb og fritid for våre ansatte. Vi er opptatt av at våre medarbeidere har en arbeidshverdag som gir plass til en aktiv fritid. Vi legger også til rette for at arbeidsmengden kan tilpasses etter livssituasjonen som kan endre seg over tid. Vi tror at våre ansatte yter best når de finner denne balansen.

Felleskap

A-2 har en lønnsmodell som bidrar til samarbeid og kunnskapsdeling til fellesskapets beste og selskapets mål. Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser som reflekterer den samlede innsatsen for å nå selskapets mål. Vår lønnspakke omfatter en fastlønn samt en bonus som gis på bakgrunn av selskapets økonomiske resultater gjennom en overskuddsdeling.


Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Tore Magnussen på 920 32 104 for en hyggelig kaffeprat eller send oss gjerne din søknad til jobb@a-2.no

Les hva våre ansatte sier om å jobbe i A-2

I A-2 SATSER VI PÅ VÅRE ANSATTE og bygger kompetanse gjennom prosjektarbeid, opplæring, kurs og sertifiseringer. Se hva Elisabeth sier om å jobbe i A-2.

SPENNENDE OG LÆRERIKT. Oppdragene gir godt innblikk i utfordringer og beslutnings-prosesser hos våre kunder. Klikk her for å lese hva Kenneth mener er våre styrker. 

VI HAR FOKUS PÅ å hjelpe kunden med å ta egne beslutninger fremfor å selge løsninger og produkter. Se hva en av våre teknologer sier.