Ansatte

Våre konsulenter har bred erfaring med rådgivning, digital transformasjon, virksomhetsutvikling, endringsledelse, planlegging av utviklingstiltak, anvendelse av informasjonsteknologi, risikostyring og kvalitetssikring. Vi kan sette sammen team som dekker kundens behov for ulike type bistand gjennom et prosjektforløp eller rådgivning.

Vi har medarbeidere med både linje-, ledelse- og konsulenterfaring.

Klikk på bildene for utfyllende informasjon per ansatt.

Følg oss på Facebook og LinkedIn