Ingrid Anette er utdannet sivilingeniør i datateknikk og teknisk kybernetikk fra NTH (1991) og dr.ing. fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (1997). Hun begynte i A-2 i 2015. Før Ingrid Anette begynte i A-2 arbeidet hun som seksjonssjef i Utlendingsdirektoratet og ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ingrid Anette har lang erfaring som mellomleder i offentlig forvaltning på direktoratnivå, både i kjernevirksomhet og på IT-område. Hennes kompetanseområder er offentlig forvaltning, IT-ledelse, prosjektledelse, endringsledelse, prosesseierskap, samt personvern og informasjonssikkerhet. Hun har arbeidserfaring fra Rikstrygdeverket, Ementor, Norsk Hydro Utforskning & Produksjon og Saga Petroleum.