Ingvild har en mastergrad i Management fra University of Essex (2014). Hun har arbeidet i A-2 siden august 2019. Før Ingvild begynte i A-2 arbeidet hun i Deloitte i Danmark. Ingvild har erfaring med prosjektarbeid og planlegging, oppfølging, prosjektkontroll samt kartlegging og rapportering fra helsesektoren, energi¬sektoren og det offentlige.

Hennes kompetanseområder er prosjektkontor, organisasjonsutvikling, utredning og analyse.