Når alt er i bevegelse er det ikke et alternativ å stå stille

Endringer i den digitale verden skjer raskere enn noensinne, og nye løsningsmuligheter åpner seg. Den som evner å lese omgivelsene og utvikle nye ferdigheter vil lykkes i å styre sin digitale utvikling.

Når alt er i bevegelse er det ikke et alternativ å stå stille

Endringer i den digitale verden skjer raskere enn noensinne, og nye løsningsmuligheter åpner seg. Den som evner å lese omgivelsene og utvikle nye ferdigheter vil lykkes i å styre sin digitale utvikling.

A-2 Norge er et rådgivningsselskap som ble etablert i 2003 og er i dag over 50 konsulenterVi har lang erfaring med å jobbe med endringer og digital transformasjon. 

Vi bistår våre kunder som rådgivere ved å identifisere og løse kundens utfordringer gjennom kreative og effektive løsninger. Vi har en åpen tilnærming til problemforståelse og løsningsvalg, og i samarbeid med kunden finner vi den beste måten å oppnå de ønskede resultatene.

Vi jobber med en rekke av de fremste private og offentlige virksomhetene i Norge og har mange langsiktige samarbeidsavtaler.

Vår styrke er at vi har lang og bred erfaring med planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Vi er oppdatert på teknologiutviklingen og har et sterkt fagmiljø innen endringsledelse.

Vi har sterk tro på at tverrfaglig kompetanse gir de beste resultatene. I A-2 har vi en kultur for samarbeid og deling som sikrer gode leveranser til beste for kunden. I tillegg koordinerer og leder A-2 et leverandørnettverk som omfatter et stort antall erfarne og operative konsulentmiljøer innen blant annet arkitektur, informasjonssikkerhet, design, kunstig intelligens og offentlig utredning. Dette sikrer tilgang til relevant spisskompetanse.

Kontakt oss

Admin. økonomi

Désirée S. Hafseng

Markedsføring

Desireé Høier