Denne gangen har vi fått en spennende gjest i studio. Pål Rune Voss har lang erfaring med lederutvikling og jobber nå som spesialrådgiver med ansvar for topplederutvikling i Helse Sør-Øst.

I tidligere episoder har vi snakket om hvordan vi mennesker reagerer på hyppige endringer og hva som skal til for å skape en endringsdyktig organisasjon, vi har også snakket om psykologisk trygghet som en nøkkelingrediens for å lykkes i en stadig mer kompleks verden. I denne episoden fortsetter vi å dykke ned og røre i samme dam og snakker om ledelse i en kompleks verden.

Hvordan skal ledere legge til rette for at potensialet til AI og annen teknologi realiseres? Hva betyr det at noe er komplekst, og at verden ikke kan kontrolleres? Hvilke egenskaper har ledere behov for å utvikle? Må vi gjøre noe med rammebetingelsene for ledelse?

Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer i podcasten. Vi håper at denne episoden bidrar til økt refleksjon og kanskje også inspirere ledere og lederspirer til å ta noen grep i en hektisk hverdag.

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.

Vi ønsker Irina Hakimi varmt velkommen til vår administrasjon.

Ny tilbudskoordinator i A-2

Irina Hakimi har tatt over for Ingrid Denstad som vår tilbudskoordinator. Tilbudskoordinatoren holder oversikt over og distribuerer innkomne forespørsler, tilrettelegger for en smidig tilbudsprosess, kvalitetssikrer innholdet mot kvalifikasjonskrav og påser at alt blir levert innen tilbudsfristen.

Irina har tidligere jobbet som internkontroller hos Vektshuset Personal og har 14 års erfaring fra garantiservicebransjen som servicekontroller og økonomi-medarbeider. Hun har bl.a. erfaring med kontroll, avstemming, 

utarbeidelse av rapporter og rutiner. Irina er vant til å samarbeide på tvers av organisasjoner og har erfaring med å følge opp utførelse av oppgaver til gitte tidsfrister.

Illustrasjon: DALL-E

Vi har nå startet å levere konsulenttjenester til helseforvaltningen på deres nye rammeavtale for IKT-tjenester

Avtalen vant vi i samarbeid med over 30 konsulentmiljøer, noe som betyr at A-2 kan gi helseforvaltningen tilgang til et bredt spekter av IKT-ekspertise fra et stort nettverk av små og store konsulentfirmaer.

Stolt over tilliten

– Vi er stolte over tilliten innkjøpsorganisasjonene i helsesektoren har gitt oss, nå sist med tildelingen av rammeavtalen for helse-forvaltningen og tidligere med tildelingen av rammeavtalen for spesialisthelsetjenesten. Med denne tilliten i ryggen kan vi i enda større grad enn tidligere bidra til en mer effektiv, tilgjengelig og fremtidsrettet helsesektor i Norge.

Tor Lahlum, ansvarlig for helsesektoren i A-2

Tor Lahlum, ansvarlig for helsesektoren i A-2

Fortsett å lese

A-2 har sammen med gode samarbeidspartnere fått fornyet rammeavtale med Statens vegvesen innen Rådgivning, strategi, styring og ledelse IT.

Foto: DALL∙E/A-2

Avtalen har en samlet ramme på 300 – 500 millioner fordelt på Strategi og Governance, Produktorientering, prosjekt og programstyring, Virksomhetsarkitektur, IT-anskaffelser og forhandlinger, og Kvalitetssikring.

Sammen med Menon EconomicsHolte Consulting og Variant, ble vi valgt som nr. 3, noe vi er svært godt fornøyd med.

Nå gleder vi oss til 4 nye år på den digitale veien med datadrevet og produktorientert strategisk utvikling, intelligente trafikksystemer, autonome biler og kunnskapsbasert utbygging og vedlikehold.

Vi nærmer oss en velfortjent juleferie med tid for avslapning, god mat og godt selskap🎄

Vi ser tilbake på 2023 som et år fylt med spenning og utfordringer, noe som sikkert flere konsulentselskaper også har kjent på. Vi har navigert oss gjennom året med gode resultater, takket være en rekke spennende prosjekter, betydningsfulle rammeavtaler, gode samarbeidspartnere og ikke minst våre fantastiske A-2 kolleger. Vi retter en stor takk til alle for innsatsen og ser frem til å fortsette utviklingen i 2024.

Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år fra oss i A-2!

🎧 Ny episode av podkasten A-2 innsikt ut nå 🎧

Organisasjoner må stadig tilpasse seg en raskt skiftende kontekst, og evnen til å tilpasse seg og omfavne endring er avgjørende for suksess. I denne episoden dykker vi derfor ned i dynamiske strategiprosesser.

Med vår kollega og partner i A-2, Tor Lahlum, snakker vi blant annet om egenskapene ved dynamiske strategier, og forskjeller fra tradisjonelle tilnærminger. Vi ser på vurderingen av ny teknologi, operasjonalisering av initiativer, og deler praktiske råd for ledere som ønsker å gjennomføre dynamiske strategiprosesser. Vi går fra en teoretisk diskusjon til praktisk anvendelse av dynamiske strategier.

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.

Kollokvie om sertifiseringsprosessen hos A-2
Fortsett å lese

Vi har gjennomført tidenes viktigste kurs, nemlig førstehjelpskurs. Vi fikk besøk av dyktige Tommy Bysveen fra Akuttmedisin som viste oss, både i teori og praksis, hvordan man best kan bistå ved ulykker og akutte medisinske situasjoner. 

Tommy Bysveen og Vegard Hassel demonstrerer HLR

Førstehjelpskurs er ikke bare en frivillig aktivitet for bedrifter, men heller en viktig investering i ansattes sikkerhet og trivsel. Uansett bransje eller virksomhetens størrelse, er det flere gode grunner til å prioritere førstehjelpskurs som en integrert del av arbeidsmiljøet.

🎧 Ny episode av podkasten A-2 innsikt ut nå 🎧

I en stadig mer kompleks verden, hvor kravene til prestasjon er høyere enn noensinne, er det en nøkkelfaktor som skiller de beste teamene fra resten – nemlig psykologisk trygghet.

Det handler om å skape en arbeidskultur basert på tillit, hvor man kan være seg selv, og å tørre å ta mellommenneskelig risiko.

Sammen med vår kollega i A-2 Norge, Ann-Christine Moberg, utforsker vi begrepet psykologisk trygghet og hvorfor det er så viktig i moderne teamarbeid. Gjennom forskning og praktiske eksempler tar vi deg med gjennom hva det er, dens rolle i hvordan et team presterer, og hvordan du kan starte å jobbe med psykologisk trygghet i ditt team, enten du er leder eller teamdeltaker.

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.

En vellykket endringsprosess krever styring og struktur. På kurset får du Innsikt og trygghet i hvordan du best jobber med endringsledelse, i små og store prosjekter.

✔️ Du lærer et beste praksis rammeverk for endringsarbeid.
✔️ Du lærer hvordan du tilrettelegger for endringer i virksomheten på en strukturert og god måte.
✔️ Du får en verktøykasse med konkrete verktøy som du kan ta i bruk i ditt endringsarbeid.
✔️ Du kan diskutere og utveksle erfaringer med andre, og jobbe med konkrete case i kurset.
✔️ Du styrker CV-en og karrieremulighetene dine med ny kompetanse!

Kurset gjennomføres hos vår samarbeidspartner Holte Academy

Meld deg på her: Endringsledelse – ACMP standard