Meld deg på konferansen her!

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære.

Det er sjette gang denne konferansen avholdes og ACMP er vertskap dette året også. De siste årene har det deltatt 120-130 personer fra offentlig og privat sektor på konferansen. Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Sikkerhetsfestivalen er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling innen informasjonssikkerhet.

Det var et stort og viktig arrangement med ca. 900 deltakere. Hovedarrangør er Norsk Informasjonssikkerhetsforum, og med seg har de blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NTNU. Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Endring er blitt en del av hverdagen i norske kommuner, og mange opplever at det er utfordrende å oppnå ønsket effekt av endringsprosessene.

Ønsker du å få nye ideer til hvordan du kan lykkes med endringsarbeidet i din arbeidshverdag? Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

26. – 28. august arrangeres Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer.

Nasjonal møteplass for cybersikkerhet

Imran Mushtaq, Seniorrådgiver i A-2, skal holde foredrag

Hva betyr Just-in-Time privileger for driftspersonalet?

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Velkommen tilbake etter sommerferien!

Vi har ladet batteriene og er nå klare for å ta fatt på flere spennende prosjekter.

Vi er inne i en svært spennende og utfordrende periode og ekspanderer med flere kloke hoder.

Digitalisering øker etterspørsel etter spesialister på flere områder

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

A-2 har valgt verktøyet @Risk for å gjennomføre usikkerhetsanalyser ved estimering av prosjektkostnader, ferdigtidspunkt og lønnsomhetsanalyser.

Denne type usikkerhetsanalyser gir et bedre beslutnings- og styringsgrunnlag for gjennomføring av store og komplekse utviklingsprosjekter.

Verktøyet benytter Monte-Carlo simulering, noe som gir mer treffsikkerhet enn tradisjonell punkt-estimering ved hjelp av best, sannsynlig og worst case. Verktøyet er også kompatibelt med Excel, noe som gjør det mulig å bygge på eksisterende modeller i prosjektet.

Kurs i London

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Digitaliseringskonferansen 2019 ble gjennomført 11.-12. juni. Dette er en årlig møteplass over 2 dager for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Her møtes 1200 deltakere hvor ca. 40% er ledere for å dele erfaring og lytte til spennende foredrag.

På konferansen stilte konsulenter fra A-2 med tung erfaring innen omstilling og endringsledelse, organisasjonsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, analyser og gevinstrealisering samt offentlige anskaffelser og prosjektgjennomføring for å kunne delta i diskusjonene mellom foredragene.

Fra venstre: Tor Gunnar Saakvitne, Oddrun Lyslo og Eirik Y. Øra.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

A-2 representert på Helsekonferansen DN Helsetech med Seniorkonsulent Hans Theting og Seniorrådgiver Tor Lahlum.

Konsulentene fra A-2 var meget fornøyd med alle samtalene og tar med seg gode tips tilbake til kunder og kolleger. Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail