10. desember kan du høre Thea Sivertsen fra Lånekassen og Elin Kristine Fjørtoft fra A-2 snakke om Digital transformasjon for å gjøre utdanning mulig.

Lånekassen har i mange år ligget i front når det gjelder digitalisering, og mange offentlige virksomheter har hatt god nytte av virksomhetens erfaringsdeling. Nå har Lånekassen satt digital transformasjon på agendaen for alle ansatte. Dette er et ledd i ambisjonene om å realisere ny virksomhetsstrategi. I innlegget vil Thea Sivertsen fra Lånekassen og Elin Kristine Fjørtoft fra A-2 dele sine erfaringer med dette arbeidet i 2020.

Les mer om konferansen her.

Facebooklinkedininstagrammail

Kunstig intelligens kan gi mange fordeler for virksomheter, men hvilke reelle verdier kan skapes, og hva må til for å lykkes?

Eirik og Lars har skrevet et innlegg om vellykket innføring av kunstig intelligens i din virksomhet. Se tipsene her.

Facebooklinkedininstagrammail

Seniorkonsulent i A-2 Tor Gunnar Saakvitne har skrevet om hvorfor det er viktig å unngå hvite elefanter. Lurer du på hva dette har å gjøre med kvalitetssikring, prosjekt og digitalisering? Les blogginnlegget her:

Facebooklinkedininstagrammail

Foto: Miljøfyrtårn

En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Nå skal vi fortsette å jobbe med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

www.miljofyrtarn.no

Facebooklinkedininstagrammail

I oktober kunne vi ønske Linda Helgesen velkommen til A-2. Linda har lag erfaring innenfor tjenestedesign, digitalisering og endringsledelse.

Etter 13 år i Accenture, er det nå på tide å ta fatt på min egen endringsreise – i A-2.
Her vil jeg støtte kundene våre med å muliggjøre endringer og å utvikle deres organisasjoner, evner og kultur for å muliggjøre innovasjon og forretningsvekst ved bruk av design thinking og menneskesentrert design.

Linda Helgesen, Seniorrådgiver i A-2
Facebooklinkedininstagrammail

I en tid som denne er vi ekstra takknemlige for at vi har mulighet til å utvide teamet vårt med flere dyktige konsulenter. Det er en glede å presentere Kristin, Pål og Kjetil:

(mer…)Facebooklinkedininstagrammail

Sikkerhet og sårbarhet er et velkjent tema, men enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital og sammenkoblet. Digital transformasjon innebærer at virksomhetene i større grad kobler seg opp mot omverdenen og kobler sammen egne informasjonssystemer i stadig mer komplekse nettverk for å etablere samhandling på tvers med flere aktører.

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail