I denne episoden av A-2 Innsikt snakker vi med vår kollega Ann-Christine Moberg om endringsledelse.

I denne episoden utforsker vi hva som skal til for å skape en endringsdyktig organisasjon sammen med vår kollega Ann-Christine Moberg, gjennom blant annet å se på hvorfor det er naturlig at vi mennesker reagerer negativt på hyppige endringer. Vi ser også på hvorfor det er sentralt å etablere en felles forståelsesmodell, ved å for eksempel ta i bruk et rammeverk som ACMP, for å lykkes med å skape en endringsdyktig organisasjon.

Lytt til episoden der du hører på podcast. Lytt på Spotify her, eller Apple her.

11. januar kommer vi til Healthworld, en halvdagskonferanse i regi av Computerworld Norge.

Tor Lahlum fra A-2, vil snakke om hva vi lærte av pandemien.

Les mer…

Takk til alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid gjennom året. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer i 2023.

I denne episoden av A-2 Innsikt snakker vi med vår kollega Ingrid Anette Wulff om prosjektet ELISE.

ELISE har som hensikt å forbedre den digitale støtten i pasientovergangene mellom ulike kommunale tjenester i Oslo kommune. Vi utforsker hvordan informasjonsflyten foregår i dag, og hvordan prosjektet ble organisert for å ivareta behovene til alle de ulike tjenesteyterne, og samtidig jobbe på en smidig måte.

Lytt til episoden der du hører på podcast. Lytt på Spotify her, eller Apple her.

I denne episoden av A-2 Innsikt snakker vi med seniorrådgiver Imran Mushtaq om hvordan du kan ferdes i det digitale landskapet på en sikker måte.

Vi snakker blant annet om hvordan ondsinnede aktører operer, hvilke risikoer du utsetter deg for på en helt vanlig jobbreise, og hva du og virksomheten din kan gjøre for å hindre å bli hacket. Vi ønsker med denne episoden å øke bevisstheten om risikoen for angrep fra ondsinnede aktører i våre digitale og fysiske liv.
Lytt på Spotify her, eller på Apple her.

8. desember kommer vi til Publicworld, en heldagskonferanse i regi av Computerworld Norge – cw.no. med temaet: Offentlig sektor gjennom nye stormer.

Les mer…

I denne episoden utforsker vi det siste av nyheter innen bank og betalingsformidling sammen med seniorrådgiver i A-2 Kenneth Hasselgård. Vi snakker blant annet om PSD3, Open Finance og European Payments Initiative.

 

Lytt på Spotify her, Apple, eller der du hører på podcast.

A-2 Innsikt tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor samt bransjenyheter.

Vi vil ta opp temaer som endringsledelse knyttet til digital transformasjon, overgangen til mer produktorientert utvikling, cyber security – og alt i mellom!

I tillegg, vil vil ta for oss interessante bransjenyheter.

Lytt til A-2 innsikt på SpotifyApple Podcast eller der du lytter til podcast.

Klimaendringer, fornybar energi, høye strømpriser, fyllingsgrad i vannmagasiner, flom- og skredfare, kraftsystemutredninger, raskere konsesjonsbehandling, digitalisering av plan- og konsesjonsprosesser. Midt i dette står Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foto: NVE

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

A-2 har fått tilliten til å bistå NVE som eneleverandør på en rammeavtale frem til 2026.

Flere fagområder

Fra oktober 2022 skal vi bistå NVE innenfor flere fagområder: 

Sterk konstellasjon

Med oss på laget har vi Comte Bureau, Holte Consulting og EY.

Vi gleder oss til utfordringen.

Ann-Christine Moberg jobber med organisasjon og endringsledelse, prosjektledelse, utredning og analyse som konsulent i A-2. Hun vil informere om ACMP-standarden, som er et verktøy for å planlegge og gjennom-føre nødvendige endringer, og litt om hvordan den kan brukes i smidige leveranser og prosjekter.

Agnes Beathe Lindeman Steen Fosse jobber i programmet Datadrevet Fremtid i Skatteetaten, og leder ACMP i Norge. Hun vil fortelle litt om sine erfaringer med praktisk utøvelse av standarden.

Deretter vil det settes av god tid til refleksjoner og diskusjon i nettverket lokalt. Du kan lese mer om ACMP-standarden her.