Oslo kommune vil øke sannsynligheten for at gjennomføringen av store investeringsprosjekter blir vellykket og samtidig redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. Derfor har kommunen nå inngått ny rammeavtale for ekstern kvalitetssikring. Avtalen fokuserer på gode konseptvalg (KS1) og grundig planlegging (KS2) av investeringene og vil bli forvaltet av Byrådsavdelingen for Finans. A-2, sammen med Holte og Menon, er en av konstellasjonene som skal hjelpe Oslo kommune med denne type kvalitetssikring.

Med en av Norges største arbeidsstyrker på rundt 50 000 ansatte og et årsbudsjett på ca. 100 milliarder kroner, er det avgjørende for Oslo kommune å sikre at investeringene blir utført med høy kvalitet og effektivitet. Denne rammeavtalen, administrert av Byrådsavdelingen for finans, vil gi alle byrådsavdelinger muligheten til å bestille kvalitetssikringsoppdrag, slik at hvert prosjekt får den nødvendige oppfølgingen og gjennomgangen.

Rammeavtalen omfatter kvalitetssikring innenfor fem hovedområder:

I tillegg til KS1 og KS2, vil det også være mulig å få ekstern kvalitetssikring i andre faser av prosjektene, samt ved behov for supplerende analyser eller ved endringer i prosjektene.

Med denne omfattende satsningen på kvalitetssikring viser Oslo kommune sitt engasjement for å forbedre både planlegging og gjennomføring av viktige investeringsprosjekter, til nytte for hele byens befolkning.

A-2s kvalitetssikringsteam

Menon, Holte og A-2 fortsetter det gode samarbeidet

Menon, Holte og A-2 har samarbeidet i over 10 år, og siden 2019 på kvalitetssikringsordningen gjennom Finansdepartementet. Nå fortsetter dette gode samarbeidet på den nye rammeavtalen med Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans.

Jeg setter utrolig stor pris på dette samarbeidet med Holte og Menon. Vi er gode hver for oss på, men enda bedre sammen. Når vi danner team på tvers av organisasjonene gir det både svært gode leveranser samtidig som vi får inspirerende og faglig utvikling for oss alle. Sier Yngve Holte Olsen, Partner i A-2

Kontakt

Picture of Yngve Holte Olsen

Yngve Holte Olsen

Partner og leder av KS i A-2
yngve@a-2.no, 982 50 206

Vi ønsker Odin Stangvik varmt velkommen til A-2.

Han er et kjærkomment tilskudd til A-2 Frem, vår kompetansegruppe for konsulenter i kategorien konsulent, seniorkonsulent og rådgiver.

Odin har en bachelor i Økonomi og Administrasjon fra OsloMet og en Master i Management fra Middlesex University. Han har erfaring som konsulent i Accenture der han jobbet med flere markedsledende kunder.

Odin har prosjekterfaring innen systemimplementering, prosesskartlegging og strategisk analyse. I tillegg har han erfaring fra smidig arbeidsmetodikk innen digitale transformasjonsprosjekter.

A-2s unike leverandørnettverk vinner nytt oppdrag knyttet til program- og prosjektledelse for Sykehusapotekene

Oppdraget innebærer å ivareta rollen som prosjektleder for utvikling av ny reseptur- og butikkdataløsning (ORION-prosjektet), som skal erstatte FarmaPro og integreres med Eik og ERP-løsninger for Sykehusapotekforetakene.

Oppdraget starter 01.07.2024 og varer til 31.05.2024, med mulighet for forlengelse til 31.12.2025. Omfanget er en konsulent i fulltid og leveres med konsulent fra A-2s leverandørnettverk.

Fortsett å lese

A-2s unike leverandørnettverk vinner nytt oppdrag knyttet til arkitekturtjenester innen den sentrale helseforvaltningen

Oppdraget innebærer å sikre kompetansebygging hos kundens løsnings- og domenearkitekter, levere arkitekturleveranser samt implementere nytt arkitekturstyringsverktøy, coache og utvikle en intern hovedarkitekt.

Oppdraget starter 02.05.2024 og varer til 30.06.2024, med mulighet for forlengelse til 31.12.2024. Omfanget er en konsulent i fulltid og leveres med konsulent fra A-2s leverandørnettverk.

Fortsett å lese

På årsmøtet denne uken ble Christine Stray fra A-2 valgt inn i styret i ACMP Norge.

Sissel Botten og Christine Stray

Vi er glade for at Christine nå er med i styret til ACMP Norge siden A-2 har vært sterkt involvert og støttet dette fagnettverket siden opprettelsen i 2015. Sigurd Skjæveland gir med dette fra seg sitt styreverv etter 9 år i styret. Både han, Sissel Botten og Ann-Christine Moberg vil fortsatt være aktive i nettverket og vil fortsette å støtte foreningen på ulike måter.

Vi tilbyr praktisk kurs i endringsledelse og er godkjent av ACMP som Qalified Education Provider (QEP) slik at kurset oppfyller kravene for å søke om sertifisering innen CCMP™ (Certified Change Management Professional Program™).

Neste kurs gjennomføres 13. – 15. mai.

Om ACMP og ACMP Norge

ACMP står for «The Association of Change Management Professionals» og er verdens ledende globale, uavhengige organisasjon for endringsledelse.

ACMP Norge er den norske avdelingen av Association of Change Management Professionals. ACMP er en global forening som har som mål å fremme og utvikle faget endringsledelse. ACMP Norge fungerer som et faglig samlingspunkt for endringsledere i Norge, hvor de kan dele kunnskap, erfaringer og beste praksiser innen endringsledelse.

Denne gangen har vi fått en spennende gjest i studio. Pål Rune Voss har lang erfaring med lederutvikling og jobber nå som spesialrådgiver med ansvar for topplederutvikling i Helse Sør-Øst.

I tidligere episoder har vi snakket om hvordan vi mennesker reagerer på hyppige endringer og hva som skal til for å skape en endringsdyktig organisasjon, vi har også snakket om psykologisk trygghet som en nøkkelingrediens for å lykkes i en stadig mer kompleks verden. I denne episoden fortsetter vi å dykke ned og røre i samme dam og snakker om ledelse i en kompleks verden.

Hvordan skal ledere legge til rette for at potensialet til AI og annen teknologi realiseres? Hva betyr det at noe er komplekst, og at verden ikke kan kontrolleres? Hvilke egenskaper har ledere behov for å utvikle? Må vi gjøre noe med rammebetingelsene for ledelse?

Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer i podcasten. Vi håper at denne episoden bidrar til økt refleksjon og kanskje også inspirere ledere og lederspirer til å ta noen grep i en hektisk hverdag.

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.

Vi ønsker Irina Hakimi varmt velkommen til vår administrasjon.

Ny tilbudskoordinator i A-2

Irina Hakimi har tatt over for Ingrid Denstad som vår tilbudskoordinator. Tilbudskoordinatoren holder oversikt over og distribuerer innkomne forespørsler, tilrettelegger for en smidig tilbudsprosess, kvalitetssikrer innholdet mot kvalifikasjonskrav og påser at alt blir levert innen tilbudsfristen.

Irina har tidligere jobbet som internkontroller hos Vektshuset Personal og har 14 års erfaring fra garantiservicebransjen som servicekontroller og økonomi-medarbeider. Hun har bl.a. erfaring med kontroll, avstemming, 

utarbeidelse av rapporter og rutiner. Irina er vant til å samarbeide på tvers av organisasjoner og har erfaring med å følge opp utførelse av oppgaver til gitte tidsfrister.

Illustrasjon: DALL-E

Vi har nå startet å levere konsulenttjenester til helseforvaltningen på deres nye rammeavtale for IKT-tjenester

Avtalen vant vi i samarbeid med over 30 konsulentmiljøer, noe som betyr at A-2 kan gi helseforvaltningen tilgang til et bredt spekter av IKT-ekspertise fra et stort nettverk av små og store konsulentfirmaer.

Stolt over tilliten

– Vi er stolte over tilliten innkjøpsorganisasjonene i helsesektoren har gitt oss, nå sist med tildelingen av rammeavtalen for helse-forvaltningen og tidligere med tildelingen av rammeavtalen for spesialisthelsetjenesten. Med denne tilliten i ryggen kan vi i enda større grad enn tidligere bidra til en mer effektiv, tilgjengelig og fremtidsrettet helsesektor i Norge.

Tor Lahlum, ansvarlig for helsesektoren i A-2

Tor Lahlum, ansvarlig for helsesektoren i A-2

Fortsett å lese

A-2 har sammen med gode samarbeidspartnere fått fornyet rammeavtale med Statens vegvesen innen Rådgivning, strategi, styring og ledelse IT.

Foto: DALL∙E/A-2

Avtalen har en samlet ramme på 300 – 500 millioner fordelt på Strategi og Governance, Produktorientering, prosjekt og programstyring, Virksomhetsarkitektur, IT-anskaffelser og forhandlinger, og Kvalitetssikring.

Sammen med Menon EconomicsHolte Consulting og Variant, ble vi valgt som nr. 3, noe vi er svært godt fornøyd med.

Nå gleder vi oss til 4 nye år på den digitale veien med datadrevet og produktorientert strategisk utvikling, intelligente trafikksystemer, autonome biler og kunnskapsbasert utbygging og vedlikehold.

Vi nærmer oss en velfortjent juleferie med tid for avslapning, god mat og godt selskap🎄

Vi ser tilbake på 2023 som et år fylt med spenning og utfordringer, noe som sikkert flere konsulentselskaper også har kjent på. Vi har navigert oss gjennom året med gode resultater, takket være en rekke spennende prosjekter, betydningsfulle rammeavtaler, gode samarbeidspartnere og ikke minst våre fantastiske A-2 kolleger. Vi retter en stor takk til alle for innsatsen og ser frem til å fortsette utviklingen i 2024.

Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år fra oss i A-2!