Sikkerhet og sårbarhet er et velkjent tema, men enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital og sammenkoblet. Digital transformasjon innebærer at virksomhetene i større grad kobler seg opp mot omverdenen og kobler sammen egne informasjonssystemer i stadig mer komplekse nettverk for å etablere samhandling på tvers med flere aktører.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail
Det er viktigere enn noensinne å kunne respondere raskt på nye trusler mot folkehelsen, verifisere effekten av nye kostbare behandlingsmetoder og utnytte et stadig større tilfang av informasjon som grunnlag for diagnostisering og behandling.
Foto: iStock bymuratdeniz
Fortsett å leseFacebooklinkedininstagrammail

Deichman bibliotek har de siste årene gjennomført en omfattende og imponerende omstilling og tjenesteutvikling, både ved de 21 lokalbibliotekene som er plassert rundt i Osloregionen, og ved Hovedbiblioteket som fram til årsskiftet lå på Hammersborg.

Torsdag den 18. juni 2020 åpner det nye Hovedbiblioteket i Bjørvika som nå står klart etter mer enn 10 års prosjektering og planlegging.


Foto Erik Thallaug /Mynewsdesk

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail

Skyløsninger kan tilby en rekke fordeler og har vist seg å være svært nyttige, spesielt i disse tider hvor tilgang fra hjemmekontor og mulighet for rask skalering av kapasitet er spesielt viktig.

Les mer her…Facebooklinkedininstagrammail

Ansiktsgjenkjenning åpner for et samfunn hvor enkeltindivider står uten kontroll over hvilke personopplysninger som samles inn.

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail

Digital transformasjon handler om mer enn teknologi, og er egentlig virksomhetsutvikling muliggjort ved bruk av teknologi.

Kompetansehjulet til Difi

Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap.

Digitaliseringsdirektoratets modell beskriver kompetanseområder en virksomhet trenger for å lykkes med Digital transformasjon.

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail

Årets tema er Digital transformasjon i praksis

Når: Onsdag 12. februar til torsdag 13. februar 2020

Hvor: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate. 30, Oslo

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail