Kollokvie om sertifiseringsprosessen hos A-2
Fortsett å lese

Vi har gjennomført tidenes viktigste kurs, nemlig førstehjelpskurs. Vi fikk besøk av dyktige Tommy Bysveen fra Akuttmedisin som viste oss, både i teori og praksis, hvordan man best kan bistå ved ulykker og akutte medisinske situasjoner. 

Tommy Bysveen og Vegard Hassel demonstrerer HLR

Førstehjelpskurs er ikke bare en frivillig aktivitet for bedrifter, men heller en viktig investering i ansattes sikkerhet og trivsel. Uansett bransje eller virksomhetens størrelse, er det flere gode grunner til å prioritere førstehjelpskurs som en integrert del av arbeidsmiljøet.

🎧 Ny episode av podkasten A-2 innsikt ut nå 🎧

I en stadig mer kompleks verden, hvor kravene til prestasjon er høyere enn noensinne, er det en nøkkelfaktor som skiller de beste teamene fra resten – nemlig psykologisk trygghet.

Det handler om å skape en arbeidskultur basert på tillit, hvor man kan være seg selv, og å tørre å ta mellommenneskelig risiko.

Sammen med vår kollega i A-2 Norge, Ann-Christine Moberg, utforsker vi begrepet psykologisk trygghet og hvorfor det er så viktig i moderne teamarbeid. Gjennom forskning og praktiske eksempler tar vi deg med gjennom hva det er, dens rolle i hvordan et team presterer, og hvordan du kan starte å jobbe med psykologisk trygghet i ditt team, enten du er leder eller teamdeltaker.

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.

En vellykket endringsprosess krever styring og struktur. På kurset får du Innsikt og trygghet i hvordan du best jobber med endringsledelse, i små og store prosjekter.

✔️ Du lærer et beste praksis rammeverk for endringsarbeid.
✔️ Du lærer hvordan du tilrettelegger for endringer i virksomheten på en strukturert og god måte.
✔️ Du får en verktøykasse med konkrete verktøy som du kan ta i bruk i ditt endringsarbeid.
✔️ Du kan diskutere og utveksle erfaringer med andre, og jobbe med konkrete case i kurset.
✔️ Du styrker CV-en og karrieremulighetene dine med ny kompetanse!

Kurset gjennomføres hos vår samarbeidspartner Holte Academy

Meld deg på her: Endringsledelse – ACMP standard

A-2 har sammen med en rekke gode samarbeidspartnere fått nye rammeavtaler med sykehusene i Norge innen IKT-rådgivning for spesialisthelsetjenesten. 

Ingrid Denstad og Tor Lahlum administrerer A-2s tilbud under rammeavtalen

Med på alle delområdene

Denne gangen dekker vi alle kompetanseområdene sykehusene etterspør innenfor områder som strategi, prosjektledelse, informasjonssikkerhet, IT-arkitektur, systemutvikling, testing, applikasjonsforvaltning og nettverk.

Vår sterke konstellasjon av samarbeidspartnere skyldes at vi alltid har prioritert kundenes behov og hjulpet dem med å finne de rette konsulentene, uavhengig av om de er ansatt i A-2 eller tilhører vårt nettverk av små og mellomstore konsulentmiljøer.

Fire nye år med spennende oppdrag

Både vi i A-2 og vårt nettverk ser frem til spennende oppdrag innen spesialisthelsetjenesten

Her kan der se hvilke rammeavtaler og regioner A-2 er på, samt hvem som er våre samarbeidspartnere:

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting igjen rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen.

Henning Denstad, Seniorrådgiver i A-2, har bistått på mange kvalitetssikringsoppdrag

Finansdepartementet har siden 2000 hatt en kvalitetssikrings-ordning (KS) for store offentlige investeringer. Det var åtte konstellasjoner som leverte tilbud. A-2 med samarbeidspartnere ble rangert som nr 1, best på både kompetanse og oppgaveforståelse.

KS1 og KS2

Rammeavtalen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2).

Alle investeringer med forventet finansiell ramme på over en milliard kroner er omfattet av ordningen. For digitaliserings-prosjekter er terskelverdien satt til 300 millioner.

Lang erfaring innen kvalitetssikring

I A-2 er vi 50 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring. Den nye rammeavtalen gir oss mulighet til ytterligere å styrke vår omfattende erfaring og kompetanse på kvalitetssikring av IKT prosjekter.
 

Vi kan utføre gjennomganger av viktige tiltak i din virksomhet for å vurdere risiko og foreslå tiltak for å øke sannsynligheten for å lykkes. Vi kan også bistå med råd og hjelp til å gjennomføre tiltakene, eller vi kan fortsette med rådgivning og kvalitetssikring ved milepæler eller ved periodiske gjennomganger.

Klikk her for å se eksempler på prosjekter A-2 har gjennomført i offentlig sektor.

Det er en glede å ønske Håvar velkommen til oss 21. august

Skal du bytte ERP eller andre forretningssystemer og trenger hjelp til å vurdere alternative løsninger, velge leverandør, få på plass kontrakter, gjennomføre prosjekter og ikke minst realisere gevinster? Ta gjerne kontakt med Håvar for en prat.

Håvar er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi fra NTNU. Håvar har over 25 års norsk og  internasjonal erfaring som konsulent og leder i konsulent-selskapene Accenture, Columbus, Avanade og Amesto.

Håvar har i hele karrieren arbeidet med gjennomføring av prosjekter og endringsprogrammer, både som konsulent og som ansvarlig leder. Videre har han operativ erfaring med strategi og organisasjonsutvikling gjennom mange år. Håvar har over 15 års erfaring med å levere ulike ERP-løsninger, og har lang erfaring med anskaffelsesprosesser og kontrakter.

🎧 Ny episode av podkasten A-2 innsikt ut nå 🎧

Mange virksomheter står i dag på perrongen og lurer på hvordan de skal hoppe på AI-toget for å forbedre produktiviteten. Lars Ingvard Hoff og Eirik Y. Øra snakker om hvilken tilnærming ledere bør ha for å ta i bruk AI. Er det best å utvikle AI-løsninger internt eller å kjøpe ferdigtrente løsninger?

Vi avslutter med å se 10 år frem i glasskulen – vi forestiller oss at vi i Norge ha lykkes godt med innføringen av AI. Hvordan ser AS Norge ut, og hva har skjedd?

Lytt til A-2 innsikt der du lytter til podkast.


Tidligere industrielle revolusjoner har påvirket arbeiderklassen og de som jobber manuelt. Er vi vitne til den femte som vil treffe den høyt utdannede i middelklassen? Lytt til episode 2 av miniserien vår om AI med Lars Ingvard Hoff og Eirik Y. Øra.

Lytt til episoden der du lytter til podcast 🎧


Hvem vinner AI-kappløpet, og hva er farene ved for streng regulering?

Lytt til episode 2 av miniserien vår om AI hvor Lars Ingvard Hoff og Eirik Y. Øra diskuterer denne problemstillingen og kommer med eksempler fra helsesektoren.