Merkelapp: Kvalitetssikring

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting igjen rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen. Henning Denstad, Seniorrådgiver i A-2, har bistått på mange kvalitetssikringsoppdrag Finansdepartementet har siden 2000 hatt en kvalitetssikrings-ordning (KS) for store offentlige investeringer. Det var åtte konstellasjoner som leverte tilbud. […]

Autosys i Statens vegvesen er et godt bevis på at det er mulig.

Seniorkonsulent i A-2 Tor Gunnar Saakvitne har skrevet om hvorfor det er viktig å unngå hvite elefanter. Lurer du på hva dette har å gjøre med kvalitetssikring, prosjekt og digitalisering? Les blogginnlegget her:

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen.

Vi er glade over å meddele at vi har vunnet Rammeavtale for IKT konsulenttjenester til Senter for oljevern og marint miljø.

A-2 Norge er én av fem leverandører på den nye rammeavtalen om IKT konsulentbistand til Vegfinans. En rammeavtale med Vegfinans gir A-2 ytterligere mulighet til en styrket satsning innenfor offentlig sektor, samferdsel og kollektivtransport.

Sissel Botten og Ingrid Anette Wulff skal snakke om endringsledelse på frokostseminaret til Holte Consulting den 28. oktober   Sissel og Ingrid Anette fra A-2 Norge tar utgangspunkt i A-2s erfaringer med kvalitetssikring av store IT-prosjekter. På frokostseminaret viser de at IT-prosjekter som regel er mye mer enn bare IT-prosjekter, og hvordan prosjektledelse og endringsledelse […]

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

som vi arrangerte sammen med ACMP (Association of Change Management Professionals) Norge.   De om lag 30 deltakerne fikk høre daglig leder Sigurd Skjæveland fortelle om A-2s omfattende erfaringer med kvalitetssikring av store offentlige IT-prosjekter, og fikk klare råd om å ivareta helheten og få et godt samspill mellom prosess, organisasjon og IT. Videre presenterte […]

A-2 har ledet et endringsprosjekt hos Conecto AS  knyttet til innføring av nytt kjernesystem med tilhørende nye selvbetjente løsninger for kunder, skyldnere og samarbeidspartnere. Prosjektperioden strakk seg over 18 måneder fra mars 2014 til september 2015. Arbeidet har innbefattet konvertering fra 3 eldre kjernesystem og inn i et nytt felles produksjonssystem. A-2 har ledet et […]