Merkelapp: Kvalitetssikring

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen.

Vi er glade over å meddele at vi har vunnet Rammeavtale for IKT konsulenttjenester til Senter for oljevern og marint miljø.

A-2 Norge er én av fem leverandører på den nye rammeavtalen om IKT konsulentbistand til Vegfinans. En rammeavtale med Vegfinans gir A-2 ytterligere mulighet til en styrket satsning innenfor offentlig sektor, samferdsel og kollektivtransport.

Statistisk Sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Rammeavtalen Sammen med Holte Academy og Holte Consulting, har A-2 Norge vunnet rammeavtale på «IKT Strategiske rådgivertjenester og IKT-kurs og sertifiseringer» hos Statistisk sentralbyrå. Avtalen skal […]

Sissel Botten og Ingrid Anette Wulff skal snakke om endringsledelse på frokostseminaret til Holte Consulting den 28. oktober   Sissel og Ingrid Anette fra A-2 Norge tar utgangspunkt i A-2s erfaringer med kvalitetssikring av store IT-prosjekter. På frokostseminaret viser de at IT-prosjekter som regel er mye mer enn bare IT-prosjekter, og hvordan prosjektledelse og endringsledelse […]

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

som vi arrangerte sammen med ACMP (Association of Change Management Professionals) Norge.   De om lag 30 deltakerne fikk høre daglig leder Sigurd Skjæveland fortelle om A-2s omfattende erfaringer med kvalitetssikring av store offentlige IT-prosjekter, og fikk klare råd om å ivareta helheten og få et godt samspill mellom prosess, organisasjon og IT. Videre presenterte […]

Elkjøp har inngått rammeavtale med A-2 Norge for kjøp av konsulenttjenester. Gjennom denne rammeavtalen ønsker Elkjøp å sikre seg tilgang til kvalifiserte konsulenter og tjenester på en tids- og ressursbesparende måte for en kommende 3-års periode. Elkjøp arbeider med en rekke oppgaver innenfor IT-området. Det foregår stadig utvikling av sentrale IT-systemer og -applikasjoner, oppgraderinger og […]

A-2 har inngått en Rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter. Rammeavtalen med anslått kostnadsramme over 750 mill. kr ble undertegnet med stort seremoniell hos Finansdepartementet den 21. september 2015. Vi er en del av en konstellasjon bestående av Holte Consulting, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Proba Samfunnsanalyse og A-2. I denne konstellasjonen skal vi spesielt ivareta […]

A-2 har ledet et endringsprosjekt hos Conecto AS  knyttet til innføring av nytt kjernesystem med tilhørende nye selvbetjente løsninger for kunder, skyldnere og samarbeidspartnere. Prosjektperioden strakk seg over 18 måneder fra mars 2014 til september 2015. Arbeidet har innbefattet konvertering fra 3 eldre kjernesystem og inn i et nytt felles produksjonssystem. A-2 har ledet et […]