Kategori: Rammeavtaler

A-2 har sammen med en rekke gode samarbeidspartnere fått nye rammeavtaler med sykehusene i Norge innen IKT-rådgivning for spesialisthelsetjenesten.  Ingrid Denstad og Tor Lahlum administrerer A-2s tilbud under rammeavtalen Med på alle delområdene Denne gangen dekker vi alle kompetanseområdene sykehusene etterspør innenfor områder som strategi, prosjektledelse, informasjonssikkerhet, IT-arkitektur, systemutvikling, testing, applikasjonsforvaltning og nettverk. Vår sterke […]

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting igjen rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen. Henning Denstad, Seniorrådgiver i A-2, har bistått på mange kvalitetssikringsoppdrag Finansdepartementet har siden 2000 hatt en kvalitetssikrings-ordning (KS) for store offentlige investeringer. Det var åtte konstellasjoner som leverte tilbud. […]

Klimaendringer, fornybar energi, høye strømpriser, fyllingsgrad i vannmagasiner, flom- og skredfare, kraftsystemutredninger, raskere konsesjonsbehandling, digitalisering av plan- og konsesjonsprosesser. Midt i dette står Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: NVE NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og […]

A-2 Norge er stolte over å fortsette samarbeidet med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett innen områdene strategisk rådgivning og program og prosjektledelse. Dette er vår tredje runde med rammeavtaler med den sentrale helseforvaltningen, og vi ser frem mot nye fire år med spennende og utfordrende oppdrag for å digitalisere Norges helse- og omsorgstjenesten.

Vi er stolte over å ha vunnet Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).   Les mer..

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

Vi er sammen med våre gode samarbeidspartnere Menon Economics og Holte Consulting rangert som beste leverandør på den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet for KS ordningen.

Vi er glade over å meddele at vi har vunnet Rammeavtale for IKT konsulenttjenester til Senter for oljevern og marint miljø.

Vi har, sammen med Comte Bureau, vunnet Parallelle rammeavtaler for konsulentbistand på tjenestedesign til Statsbygg.

A-2 Norge er én av fem leverandører på den nye rammeavtalen om IKT konsulentbistand til Vegfinans. En rammeavtale med Vegfinans gir A-2 ytterligere mulighet til en styrket satsning innenfor offentlig sektor, samferdsel og kollektivtransport.