Merkelapp: Leverandørnettverk

Gjennom mange år har vi bygd opp et solid nettverk av samarbeidspartnere. Når mesteparten av det operative samarbeidet foregår via e-post og egen portal, er det ekstra verdifullt å kunne samles fysisk. Sommerens nettverksmøte samlet over 30 deltakere og handlet om status på samarbeidet og veien videre, krydret med temaer som Nødnett, 5G, Helseplattformen, EHDS […]

A-2s unike leverandørnettverk vinner nytt oppdrag knyttet til program- og prosjektledelse for Sykehusapotekene Oppdraget innebærer å ivareta rollen som prosjektleder for utvikling av ny reseptur- og butikkdataløsning (ORION-prosjektet), som skal erstatte FarmaPro og integreres med Eik og ERP-løsninger for Sykehusapotekforetakene. Oppdraget starter 01.07.2024 og varer til 31.05.2024, med mulighet for forlengelse til 31.12.2025. Omfanget er […]

A-2s unike leverandørnettverk vinner nytt oppdrag knyttet til arkitekturtjenester innen den sentrale helseforvaltningen Oppdraget innebærer å sikre kompetansebygging hos kundens løsnings- og domenearkitekter, levere arkitekturleveranser samt implementere nytt arkitekturstyringsverktøy, coache og utvikle en intern hovedarkitekt. Oppdraget starter 02.05.2024 og varer til 30.06.2024, med mulighet for forlengelse til 31.12.2024. Omfanget er en konsulent i fulltid og […]

Illustrasjon: DALL-E Vi har nå startet å levere konsulenttjenester til helseforvaltningen på deres nye rammeavtale for IKT-tjenester Avtalen vant vi i samarbeid med over 30 konsulentmiljøer, noe som betyr at A-2 kan gi helseforvaltningen tilgang til et bredt spekter av IKT-ekspertise fra et stort nettverk av små og store konsulentfirmaer. Stolt over tilliten – Vi […]

A-2 har sammen med en rekke gode samarbeidspartnere fått nye rammeavtaler med sykehusene i Norge innen IKT-rådgivning for spesialisthelsetjenesten. Ingrid Denstad og Tor Lahlum administrerer A-2s tilbud under rammeavtalen Med på alle delområdene Denne gangen dekker vi alle kompetanseområdene sykehusene etterspør innenfor områder som strategi, prosjektledelse, informasjonssikkerhet, IT-arkitektur, systemutvikling, testing, applikasjonsforvaltning og nettverk. Vår sterke […]