Merkelapp: Rådgivning

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

A-2 Norge og UDI har inngått en Rammeavtale for bistand innen IKT-rådgivning. Avtalen dekker IKT-rådgivning innenfor, teknologi, arkitektur, statistikk, styringsinformasjon samt strategisk rådgivning.

A-2 Norge har i samarbeid med A-2 Danmark vunnet ny rammeavtale med Ruter for innleie av prosjektledere og administrative ressurser for gjennomføring av kortvarige og langvarige prosjekter.   Kompetanseområder Gjennom avtalen vil A-2 Norge kunne levere bistand til Ruter innen bl.a følgende kompetanseområder: Tverrfaglige prosjekter Utvikling av produkter og tjenester Implementering av kundeinformasjonselementer på stasjoner […]

Statistisk Sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Rammeavtalen Sammen med Holte Academy og Holte Consulting, har A-2 Norge vunnet rammeavtale på «IKT Strategiske rådgivertjenester og IKT-kurs og sertifiseringer» hos Statistisk sentralbyrå. Avtalen skal […]

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

  ACMP Norge og rådgivingsselskapet A-2 inviterer til frokostseminar   Vi gjentar suksessen fra februar og inviterer til frokostseminar torsdag 16. juni, denne gang i samarbeid med A-2.   ACMP Norge har som mål å fremme endringsledelse som fagfelt og etablere et nettverk for erfaringsutveksling og faglig påfyll for personer som jobber med dette til […]

A-2 har blitt tildelt rammeavtale på levering av generell rådgivning og strategi innen HR, OU, rekruttering til Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Sykehusinnkjøp HF, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Luftambulansetjenesten ANS, Nasjonal IKT HF og Sykehusbygg HF. Avtalen varer fra 1. juni 2016 til og med 31. […]

Tre grep for bedre konkurranser om IT-anskaffelser – til fordel for både kunde og leverandør A-2 har deltatt i, og tilrettelagt for, en rekke anskaffelser både i privat og offentlig sektor. For at anskaffelsen skal gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte, er det vår erfaring at det er tre viktige grep som bør gjøres: […]

Elkjøp har inngått rammeavtale med A-2 Norge for kjøp av konsulenttjenester. Gjennom denne rammeavtalen ønsker Elkjøp å sikre seg tilgang til kvalifiserte konsulenter og tjenester på en tids- og ressursbesparende måte for en kommende 3-års periode. Elkjøp arbeider med en rekke oppgaver innenfor IT-området. Det foregår stadig utvikling av sentrale IT-systemer og -applikasjoner, oppgraderinger og […]

A-2 har inngått rammeavtale med Husbanken på konsulenttjenester innen IKT-området. Rammeavtalen styrker A-2s posisjon innen både offentlig forvaltning  og finans og gir oss mulighet til å levere tjenester som strategisk rådgivning, prosjektledelse og arkitektur