Merkelapp: Rådgivning

A-2 har sammen med gode samarbeidspartnere fått fornyet rammeavtale med Statens vegvesen innen Rådgivning, strategi, styring og ledelse IT. Foto: DALL∙E/A-2 Avtalen har en samlet ramme på 300 – 500 millioner fordelt på Strategi og Governance, Produktorientering, prosjekt og programstyring, Virksomhetsarkitektur, IT-anskaffelser og forhandlinger, og Kvalitetssikring. Sammen med Menon Economics, Holte Consulting og Variant, ble vi valgt som nr. 3, […]

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

A-2 Norge og UDI har inngått en Rammeavtale for bistand innen IKT-rådgivning. Avtalen dekker IKT-rådgivning innenfor, teknologi, arkitektur, statistikk, styringsinformasjon samt strategisk rådgivning.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

  ACMP Norge og rådgivingsselskapet A-2 inviterer til frokostseminar   Vi gjentar suksessen fra februar og inviterer til frokostseminar torsdag 16. juni, denne gang i samarbeid med A-2.   ACMP Norge har som mål å fremme endringsledelse som fagfelt og etablere et nettverk for erfaringsutveksling og faglig påfyll for personer som jobber med dette til […]

Tre grep for bedre konkurranser om IT-anskaffelser – til fordel for både kunde og leverandør A-2 har deltatt i, og tilrettelagt for, en rekke anskaffelser både i privat og offentlig sektor. For at anskaffelsen skal gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte, er det vår erfaring at det er tre viktige grep som bør gjøres: […]

Helsedirektoratet har fra sommeren 2013 jobbet med å digitalisere de nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp. Den 2. mars i år ble første del av denne hovedsatsingen i direktoratet presentert. Digitaliseringen innebærer blant annet at direktoratet går bort fra PDF som hovedformat, og isteden gjør det mulig å navigere i retningslinjene som vanlige nettsider. Innholdet […]

Når det 5-årige KommIT-programmet nå går mot slutten, skal KS avklare hvilken permanent organisering kommunesektorens digitaliseringsarbeid skal få. A-2 Norge AS har fått i oppdrag å utrede alternative organisasjonsmodeller. Rapport skal avgis innen 15. mai, som grunnlag for et framlegg for KS’ hovedstyre før sommeren. Et konsulentteam fra A-2, Agenda Kaupang AS og Føyen Advokatfirma DA […]

Vi er i vekst og opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester. Til et av våre satsningsområder søker vi derfor etter personer som ønsker å arbeide med rådgivning og bistand knyttet til spennende ERP-prosjekter. Se vår annonse på Finn Jobb her.

A-2 er en av partnerne bak arrangementet på Hotel Bristol 3.12, som samler rundt 150 IT-ledere fra industri, handel, shipping, bank og forsikring. Konferansens tema er «The Business Value of IT». A-2s Henning Denstad skal foredra under tittelen «The Mythical IT Alignment Gap». Fokus er hvordan vi kan vite hvor godt IT understøtter – og […]