Merkelapp: Stillingsutlysninger

Vi opplever vekst i vår oppdragsmengde og søker nye medarbeidere til oppdrag som prosjektledere i spennende IT-prosjekter. Se annonse.

A-2 får stadig flere utrednings- og analyseoppdrag og vi trenger å bygge oss opp på dette området. Vi søker etter deg som er interessert i både IKT og samfunnsfaglige problemstillinger, som er sterk på metode og glad i å skrive. Se vår annonse på Finn Jobb her.

Vi er i vekst og opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester. Til et av våre satsningsområder søker vi derfor etter personer som ønsker å arbeide med rådgivning og bistand knyttet til spennende ERP-prosjekter. Se vår annonse på Finn Jobb her.

A-2 har en økende oppdragsmengde innen strategiske innkjøp, sourcing og offentlige anskaffelser, og trenger å knytte til seg flere konsulenter. Se vår annonse på Finn Jobb her.

Vi opplever stor vekst i etterspørselen og trenger flere IT-prosjektledere, til spennende utfordringer hos våre kunder. Se vår annonse på Finn Jobb her.

Stor aktivitet og mange spennende prosjekter gjør at vi må bli flere. Se vår annonse på Finn Jobb her.