Merkelapp: Anskaffelse

Bent Gjøstøl, Stephan Eide, Knut Leo London og Knut Ellingsen Ny episode av A-2 innsikt I denne episoden snakker vi om teknologianskaffelser og hvordan man best kan forberede seg før man setter i gang med å kontakte leverandørmarkedet. For denne type anskaffelser anbefaler vi markedsdialog, som kan variere fra å for eksempel innhente leverandørinformasjon gjennom […]

Både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk helsearkiv når pasienten har vært død i 10 år.

Ni av A-2 sine erfarne innkjøpere har gjennomført kurs i offentlige anskaffelser for å få oppdatert kompetanse på nytt regelverk for offentlige anskaffelser, evaluering av tilbud og klagehåndtering. Kurset var på åtte timer og ble holdt over to kvelder av advokat Marianne Dragsten i Anskaffelsexperten. Kurset dekket følgende områder: Nye regler fra 1. januar 2017, […]

Tre grep for bedre konkurranser om IT-anskaffelser – til fordel for både kunde og leverandør A-2 har deltatt i, og tilrettelagt for, en rekke anskaffelser både i privat og offentlig sektor. For at anskaffelsen skal gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte, er det vår erfaring at det er tre viktige grep som bør gjøres: […]

– om behovskartlegging ved kjøp av IT-tjenester.   Om du ikke vet hvilke behov virksomheten din har, spiller det i grunn liten rolle hvilke IT-tjenester du kjøper. Grundig behovskartlegging må til, ellers ender du fort opp med løsninger og tjenester som hverken løser behovene eller understøtter strategien til virksomheten. A-2 Norge AS bistår offentlige og […]

A-2 har en økende oppdragsmengde innen strategiske innkjøp, sourcing og offentlige anskaffelser, og trenger å knytte til seg flere konsulenter. Se vår annonse på Finn Jobb her.

Seniorrådgiver Henning Denstad er blitt akkreditert som internasjonal kvalitetsrevisor, og kan kvalitetsrevidere og -sertifisere virksomheter, både med henblikk på ISO 9000 og i andre sammenhenger. Dette betyr bl.a. at A-2 på vegne av sine kunder kan revidere leverandører i forbindelse med anskaffelsesprosjekter, med utgangspunkt i et internasjonalt anerkjent sertifiseringsregime. En kvalitetsrevisjon av en leverandørbedrift tar […]

Anskaffelsen av nye kliniske løsninger for helseregionen er en viktig strategisk satsing for Helse Nord RHF, og har en verdi på over 400 MNOK. A-2 har bistått Helse Nord RHF i anskaffelsesprosessen, som dreier seg om seks virksomhetskritiske systemer. Prosessen har involvert de enkelte helseforetakene – med sterk deltakelse fra toppledelse, kliniske fagmiljøer, IT-miljøer og […]

Vi i A-2 er svært opptatt av å jobbe strukturert i våre oppdrag. Det er også viktig for oss å dele vår kunnskap om fag og arbeidsmetodikk på en god måte. Vi lanserer nå boken «Omstilling», som er en ny og annerledes måte å gjøre dette på. Det er en fagbok skrevet som en roman, […]