European union conceptAnskaffelsen av nye kliniske løsninger for helseregionen er en viktig strategisk satsing for Helse Nord RHF, og har en verdi på over 400 MNOK. A-2 har bistått Helse Nord RHF i anskaffelsesprosessen, som dreier seg om seks virksomhetskritiske systemer. Prosessen har involvert de enkelte helseforetakene – med sterk deltakelse fra toppledelse, kliniske fagmiljøer, IT-miljøer og bestillerfora. A-2s konsulenter bidro til å gi den omfattende og kompliserte anskaffelsen den nødvendige strategiske innretningen. A-2 var også med på å sikre grundighet i forberedelsene og hensyntagen til læringspunkter fra tidligere anskaffelser, sikre en åpen men profesjonell forhandlingsprosess, og bygge inn den nødvendige fleksibilitet i de kontraktene som ble inngått. Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling – hvor nettopp åpenhet og dialog mot leverandørene er det viktigste suksesskriteriet.

Sammenlignet med store deler av helse-Europa, ligger Helse Nord langt framme når det gjelder å benytte IKT i elektronisk samhandling på det kliniske området. Samarbeidet i regionen og den samordnede anskaffelsen av nye kliniske systemer i foretaksgruppen vekker oppsikt ut over landegrensene. IT-leder Bjørn Nilsen i Helse Nord RHF har vært i Brussel for å orientere om prosessen, som A-2 altså var en viktig bidragsyter til. I en studie om hvordan innkjøpsprosessene i helsesektoren kan forbedres har det tyske konsulentselskapet empirica på oppdrag fra EU-kommisjonen vurdert ti case som utgjør beste praksis på området, og hvor anskaffelsen til Helse Nord er et av casene: http://www.pro-ehealth.eu/index.php#page=casestudies/casestudies

For en utførlig beskrivelse av anskaffelsen til Helse Nord (på engelsk): http://www.helse-nord.no/helse-nord-nytt/brussel-ser-mot-helse-nord-article97540-1526.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.