Merkelapp: Annonser

Vellykket digitalisering handler ikke bare om teknologi En bærekraft og god offentlig sektor for fremtiden vil kreve både ny teknologi og omstillingsevne.

For mange outsourcer it-tjenester på et for dårlig grunnlag, for deretter å insource på et like sviktende grunnlag, skriver kronikkforfatterne. Selv om outsourcing ikke alltid gir økonomiske besparelser, og påfølgende insourcing ofte er dyrt, er verken det ene eller det andre nødvendigvis feil. Karl Egil Stubsjøen og Henning Denstad har skrevet en kronikk som er publisert […]

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

Tre grep for bedre konkurranser om IT-anskaffelser – til fordel for både kunde og leverandør A-2 har deltatt i, og tilrettelagt for, en rekke anskaffelser både i privat og offentlig sektor. For at anskaffelsen skal gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte, er det vår erfaring at det er tre viktige grep som bør gjøres: […]

A-2 ønsker å bli bedre kjent i markedet og har derfor en serie på 7 annonser i Dagens Næringsliv. Den første annonsen kom mandag 31. august:  

Vi opplever vekst i vår oppdragsmengde og søker nye medarbeidere til oppdrag som prosjektledere i spennende IT-prosjekter. Se annonse.

A-2 er profilert i en helsides annonse i juninummeret av Effektiv-IT.