Merkelapp: PR

Listen over offentlige IT-prosjekter som har blitt stanset i det siste, begynner å bli bekymringsverdig lang. A-2 har vært engasjert i flere av disse prosjektene for å gi en objektiv vurdering av risikobildet. Vi har også vært vitne til mange vellykkede prosjekter, og har oppsummert noen av våre erfaringer i et innlegg som ble publisert […]

A-2 ønsker å bli bedre kjent i markedet og har derfor en serie på 7 annonser i Dagens Næringsliv. Den første annonsen kom mandag 31. august:  

A-2 er profilert i en helsides annonse i juninummeret av Effektiv-IT.