Merkelapp: Artikler

Finansbyråd i Oslo Kommune, Robert Steen og Sigurd Skjæveland, daglig leder i A-2, har blitt intervjuet i temaavisen Fremtidens by, vedlagt Finansavisen 31. desember. I intervjuet deler de sine meninger om smarte kommuner og helsetjenesten i Norge.

– om behovskartlegging ved kjøp av IT-tjenester.   Om du ikke vet hvilke behov virksomheten din har, spiller det i grunn liten rolle hvilke IT-tjenester du kjøper. Grundig behovskartlegging må til, ellers ender du fort opp med løsninger og tjenester som hverken løser behovene eller understøtter strategien til virksomheten. A-2 Norge AS bistår offentlige og […]

Listen over offentlige IT-prosjekter som har blitt stanset i det siste, begynner å bli bekymringsverdig lang. A-2 har vært engasjert i flere av disse prosjektene for å gi en objektiv vurdering av risikobildet. Vi har også vært vitne til mange vellykkede prosjekter, og har oppsummert noen av våre erfaringer i et innlegg som ble publisert […]

Som de fleste vet, er A-2 omtalt i media i forbindelse med høringen om NAVs moderniseringsprosjekt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 2. februar 2015. Mange ønsker å spørre oss om vårt arbeid og våre avleverte rapporter. Disse rapportene er NAV sin eiendom, og i henhold til vår taushetsplikt kan vi ikke kommentere de aktuelle forhold.

I nr 2/2012 av det anerkjente tidsskriftet «Journal of information Technology Case and Application Research» (JITCAR) skriver seniorrådgiver Henning Denstad i A-2 om «Managing the IT Alignment Gap in Turbulent Times». Artikkelen beskriver et case hvor IT-ledelsen i en virksomhet over flere år forsøker å sikre at IT-investeringene støtter opp under virksomhetsstrategien. Over tid viser […]