Kategori: Publikasjoner

Vi har gjennomført en interessant evaluering av medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

A-2 har gjennomført en kartlegging av 259 statlige virksomheter for Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet om IKT-organisering, informasjonssikkerhet, tverrsektorielt samarbeid, og nåværende og fremtidig bruk av skytjenester. Resultatene viser blant annet at mer enn halvparten av virksomhetene har satt ut alt eller nesten alt av IKT-drift og forvaltning, enten til en statlig eller privat tjenesteleverandør. Svarene viser […]

Våren 2020 samarbeidet A-2 med Lånekassen om å utvikle og gjennomføre et digitalt kompetanseløft. I dialog med Lånekassen ble vi enige om at hele virksomheten skulle få bedre forståelse for hva digital transformasjon er, og hva det betyr for toppledelse, mellomledere og alle ansatte. Da Computerworld begynte å planlegge sin konferanse PublicWorld 2020 ble Elin […]

26. – 28. august arrangeres Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer. Nasjonal møteplass for cybersikkerhet Imran Mushtaq, Seniorrådgiver i A-2, skal holde foredrag Hva betyr Just-in-Time privileger for driftspersonalet?

INDUSTRI 4.0 er nå distribuert til over 70 000 lesere og i sosiale medier. Daglig leder i A-2 Norge, Sigurd Skjæveland, har deltatt i et ekspertpanel i INDUSTRI 4.0. Sigurd Skjæveland, ekspert med 30 års erfaring

Tor Lahlum, Partner i A-2 og leder av A-2s helsesektor, kjenner godt til problemstillingene rundt digitalisering av helsesektoren. Her kan du lese hva han skrev i helgens spesialutgave om Helseteknologi i Dagens Næringsliv.

«De største effektene ved digitalisering av offentlige etater vil komme fra tiltak som går på tvers av etater og forvaltningsnivåer, og vil i tillegg kunne involvere aktører i privat sektor.» Daglig leder i A-2, Sigurd Skjæveland har deltatt i ekspertpanel.

Hans Nielsen Hauge har skrevet en lærebok om e-helse, Den digitale helsetjenesten, som vi anbefaler alle som er interessert i helse- og omsorgstjenesten å lese. A-2 har samarbeidet med Hans Nielsen Hauge i mange år og har også hatt gleden av å gi noen innspill til denne boken. Boken gir en grundig innføring i e-helsens […]

Tor Lahlum, partner i A-2, har skrevet en kronikk som er publisert i temaavisen Effektivisering av Offentlig Sektor, vedlagt dagens utgave av Aftenposten: Digitalisering handler om mye mer enn teknologi. Omstilling av mennesker og endring av organisasjon blir gjerne ledelsens største hodepine. Det er fort gjort å ta for lett på de endringene som må […]

Tor Lahlum, partner i A-2, har deltatt i et ekspertpanel publisert i temaavisen Effektivisering av Offentlig Sektor, vedlagt dagens utgave av Aftenposten. 1. Hvordan kan man få til vellykkede digitaliseringsprosjekter i helse- og omsorgssektoren? Det er naturlig å begynne med ledelsen, som må innse hvordan digitalisering påvirker leveranser og arbeidsprosesser. De må evne å definere […]