Merkelapp: Konferanse

11. januar kommer vi til Healthworld, en halvdagskonferanse i regi av Computerworld Norge. Tor Lahlum fra A-2, vil snakke om hva vi lærte av pandemien.

8. desember kommer vi til Publicworld, en heldagskonferanse i regi av Computerworld Norge – cw.no. med temaet: Offentlig sektor gjennom nye stormer.

Det føltes fantastisk å endelig kunne delta på en fysisk konferanse igjen! Foto: Oddrun Lyslo. Fra venstre: Ann-Christine Moberg, Ingrid Anette Wulff og Elin Kristine Fjørtoft, alle tre en seniorrådgivere i A-2