Merkelapp: Foredrag

11. januar kommer vi til Healthworld, en halvdagskonferanse i regi av Computerworld Norge. Tor Lahlum fra A-2, vil snakke om hva vi lærte av pandemien.

Det føltes fantastisk å endelig kunne delta på en fysisk konferanse igjen! Foto: Oddrun Lyslo. Fra venstre: Ann-Christine Moberg, Ingrid Anette Wulff og Elin Kristine Fjørtoft, alle tre en seniorrådgivere i A-2

Ingrid Anette Wulff har holdt gjesteforelesning i faget Deltakende eksperimentell design på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo sammen med en sykepleier fra Oslo kommune.  De fortalte om hvordan Elise-prosjektet, som Ingrid Anette leder, driver tjeneste- og løsningsutvikling i parallell, med operativt helsepersonell i førersetet, for å løse utfordringer med informasjonsdeling i pasientforløpet. Utfordringene er […]

Sikkerhetsfestivalen er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling innen informasjonssikkerhet. Det var et stort og viktig arrangement med ca. 900 deltakere. Hovedarrangør er Norsk Informasjonssikkerhetsforum, og med seg har de blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NTNU.

26. – 28. august arrangeres Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer. Nasjonal møteplass for cybersikkerhet Imran Mushtaq, Seniorrådgiver i A-2, skal holde foredrag Hva betyr Just-in-Time privileger for driftspersonalet?

Sjefen for Google Norge, Jan Grønbech, var på besøk hos A-2 i forbindelse med det månedlige møtet for alle ansatte (A-2 møtet) i november. Han delte litt av tankene Google har om fremtiden og svarte på spørsmål fra A-2 ansatte. Google er dominerende på søkemotorteknologi på internett, og leverer også en rekke andre produkter og […]

A-2 er en av partnerne bak arrangementet på Hotel Bristol 3.12, som samler rundt 150 IT-ledere fra industri, handel, shipping, bank og forsikring. Konferansens tema er «The Business Value of IT». A-2s Henning Denstad skal foredra under tittelen «The Mythical IT Alignment Gap». Fokus er hvordan vi kan vite hvor godt IT understøtter – og […]