Merkelapp: Foredrag

Sikkerhetsfestivalen er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling innen informasjonssikkerhet. Det var et stort og viktig arrangement med ca. 900 deltakere. Hovedarrangør er Norsk Informasjonssikkerhetsforum, og med seg har de blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NTNU.

26. – 28. august arrangeres Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer. Nasjonal møteplass for cybersikkerhet Imran Mushtaq, Seniorrådgiver i A-2, skal holde foredrag Hva betyr Just-in-Time privileger for driftspersonalet?

Sjefen for Google Norge, Jan Grønbech, var på besøk hos A-2 i forbindelse med det månedlige møtet for alle ansatte (A-2 møtet) i november. Han delte litt av tankene Google har om fremtiden og svarte på spørsmål fra A-2 ansatte. Google er dominerende på søkemotorteknologi på internett, og leverer også en rekke andre produkter og […]

A-2 er en av partnerne bak arrangementet på Hotel Bristol 3.12, som samler rundt 150 IT-ledere fra industri, handel, shipping, bank og forsikring. Konferansens tema er «The Business Value of IT». A-2s Henning Denstad skal foredra under tittelen «The Mythical IT Alignment Gap». Fokus er hvordan vi kan vite hvor godt IT understøtter – og […]