Merkelapp: IT-sikkerhet

https://youtu.be/SjsQ2b75kKU Ny episode av podcasten A-2 innsikt i dag!  I denne episoden snakker vi med vår kollega Imran Mushtaq om API-sikkerhet. I dag er virksomheter mer sammenkoblet enn noen gang, og virksomhetene bygger ofte sine tjenester gjennom samhandling og informasjonsutveksling i et større økosystem. API-sikkerhet er avgjørende for at dette kan gjøres på en effektiv og sikker […]

Hvorfor er det så viktig å ha kontroll over våre data i skyen? Lars Ingvard Hoff og Henning Denstad snakker om etablering av en nasjonal skyløsning, et oppdrag A-2 har hatt for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er et behov for å ha en sikker, god og effektiv skyløsning som det offentlige kan bruke

Trusselen fra cyber-angrep er stadig økende – Profesjonelle kriminelle nettverk og fremmede stater er aktive.  Vegard Hassel og Lars Ingvard Hoff, seniorrådgivere i A-2 diskuterer IT-sikkerhet.  https://youtu.be/Wd2KhoTI6_c Se også: Hvordan bygge digital kompetanse som er relevant og skaper engasjement

I denne episoden av A-2 Innsikt snakker vi med seniorrådgiver Imran Mushtaq om hvordan du kan ferdes i det digitale landskapet på en sikker måte. Vi snakker blant annet om hvordan ondsinnede aktører operer, hvilke risikoer du utsetter deg for på en helt vanlig jobbreise, og hva du og virksomheten din kan gjøre for å […]

Sikkerhet og sårbarhet er et velkjent tema, men enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital og sammenkoblet. Digital transformasjon innebærer at virksomhetene i større grad kobler seg opp mot omverdenen og kobler sammen egne informasjonssystemer i stadig mer komplekse nettverk for å etablere samhandling på tvers med flere aktører. Les mer…

Skyløsninger kan tilby en rekke fordeler og har vist seg å være svært nyttige, spesielt i disse tider hvor tilgang fra hjemmekontor og mulighet for rask skalering av kapasitet er spesielt viktig. Les mer her…

Sikkerhetsfestivalen er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling innen informasjonssikkerhet. Det var et stort og viktig arrangement med ca. 900 deltakere. Hovedarrangør er Norsk Informasjonssikkerhetsforum, og med seg har de blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NTNU.

26. – 28. august arrangeres Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer. Nasjonal møteplass for cybersikkerhet Imran Mushtaq, Seniorrådgiver i A-2, skal holde foredrag Hva betyr Just-in-Time privileger for driftspersonalet?