Kategori: Video

Hvorfor er det så viktig å ha kontroll over våre data i skyen? Lars Ingvard Hoff og Henning Denstad snakker om etablering av en nasjonal skyløsning, et oppdrag A-2 har hatt for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er et behov for å ha en sikker, god og effektiv skyløsning som det offentlige kan bruke

Alle snakker om lavkode, men hvorfor er dette så aktuelt akkurat nå? I denne videoen får du en introduksjon til hva lavkode er, hvilke typer lavkodeverktøy som finnes og hva de kan brukes til. Vi diskuterer om lavkode egentlig er noe nytt, eller om disse verktøyene har potensiale til å revolusjonere måten vi driver systemutvikling […]

Trusselen fra cyber-angrep er stadig økende – Profesjonelle kriminelle nettverk og fremmede stater er aktive.  Vegard Hassel og Lars Ingvard Hoff, seniorrådgivere i A-2 diskuterer IT-sikkerhet.  https://youtu.be/Wd2KhoTI6_c Se også: Hvordan bygge digital kompetanse som er relevant og skaper engasjement

Hvordan man kan bygge digital kompetanse på en enkel og engasjerende måte ved å ta utgangspunkt i ulike målgruppers behov og bruke interne ressurspersoners ekspertise? Ann-Christine Moberg og Lars Ingvard Hoff, seniorrådgivere i A-2 diskuterer dette i denne videoen.

Hvorfor det er så viktig å få med hele organisasjonen i å bygge digital kompetanse og forstå hvilke muligheter teknologien gir? Ann-Christine Moberg og Lars Ingvard Hoff, seniorrådgivere i A-2 diskuterer digital transformasjon.