Hvordan bygge digital kompetanse som er relevant og skaper engasjement

Hvordan man kan bygge digital kompetanse på en enkel og engasjerende måte ved å ta utgangspunkt i ulike målgruppers behov og bruke interne ressurspersoners ekspertise?

Ann-Christine Moberg og Lars Ingvard Hoff, seniorrådgivere i A-2 diskuterer dette i denne videoen.