Merkelapp: kommune

I denne episoden av A-2 Innsikt snakker vi med vår kollega Ingrid Anette Wulff om prosjektet ELISE. ELISE har som hensikt å forbedre den digitale støtten i pasientovergangene mellom ulike kommunale tjenester i Oslo kommune. Vi utforsker hvordan informasjonsflyten foregår i dag, og hvordan prosjektet ble organisert for å ivareta behovene til alle de ulike […]

1. januar 2020 ble Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune slått sammen til én kommune som heter Drammen kommune. Konsulentbistand fra A-2 Trond Botheim fra Holte Consulting, Arne Nedregård fra Commitment, Sissel Botten fra A-2, Eric M. Haugen fra A-2 og Svein Olaf Bennæs fra Styrmand. les mer…

Endring er blitt en del av hverdagen i norske kommuner, og mange opplever at det er utfordrende å oppnå ønsket effekt av endringsprosessene. Ønsker du å få nye ideer til hvordan du kan lykkes med endringsarbeidet i din arbeidshverdag?

Finansbyråd i Oslo Kommune, Robert Steen og Sigurd Skjæveland, daglig leder i A-2, har blitt intervjuet i temaavisen Fremtidens by, vedlagt Finansavisen 31. desember. I intervjuet deler de sine meninger om smarte kommuner og helsetjenesten i Norge.

I oktober 2017 vant vi, i samarbeid med Comte Bureau, en rammeavtale med Lørenskog kommune innenfor tjenestedesign på området digitaliserings- og innovasjonsprosjekter. Lørenskog kommune har etablert en digitaliseringsstrategi med fem uttalte satsningsområder. Vi skal bidra til at Lørenskog kommune får den bistand og kompetanse de trenger for å gjennomføre strategien og nå sine mål.

Helsehus i Kongsvinger Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger. Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for […]

Når det 5-årige KommIT-programmet nå går mot slutten, skal KS avklare hvilken permanent organisering kommunesektorens digitaliseringsarbeid skal få. A-2 Norge AS har fått i oppdrag å utrede alternative organisasjonsmodeller. Rapport skal avgis innen 15. mai, som grunnlag for et framlegg for KS’ hovedstyre før sommeren. Et konsulentteam fra A-2, Agenda Kaupang AS og Føyen Advokatfirma DA […]

A-2 har gjennomført en «helsesjekk» av prosjektet Visma FLYT Skole (VFS) for det interkommunale selskapet Vigo IKS. VFS skal innføres som nytt felles skoleadministrativt system i alle fylkeskommuner, og for syv forskjellige skoleslag. Arbeidet starter opp i januar 2014 og forventes avsluttet i 2017.