Merkelapp: Skole

A-2 har gjennomført en «helsesjekk» av prosjektet Visma FLYT Skole (VFS) for det interkommunale selskapet Vigo IKS. VFS skal innføres som nytt felles skoleadministrativt system i alle fylkeskommuner, og for syv forskjellige skoleslag. Arbeidet starter opp i januar 2014 og forventes avsluttet i 2017.

Bruken av internett og nettbaserte digitale læringsressurser i skolene øker. A-2 skal bistå Senter for IKT i utdanningen med å se nærmere på båndbreddebehovet i grunnopplæringen. Som støtte for arbeidet med å utrede og beskrive behovet har Senteret oppnevnt en ekspertgruppe med representanter fra KS, IKT Norge og Uninett. Arbeidet skal munne ut i en rapport i februar 2015.