Merkelapp: Bredbånd

Bruken av internett og nettbaserte digitale læringsressurser i skolene øker. A-2 skal bistå Senter for IKT i utdanningen med å se nærmere på båndbreddebehovet i grunnopplæringen. Som støtte for arbeidet med å utrede og beskrive behovet har Senteret oppnevnt en ekspertgruppe med representanter fra KS, IKT Norge og Uninett. Arbeidet skal munne ut i en rapport i februar 2015.