Merkelapp: Utredning

8. desember kommer vi til Publicworld, en heldagskonferanse i regi av Computerworld Norge – cw.no. med temaet: Offentlig sektor gjennom nye stormer.

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

-Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon ved bruk av e-konsultasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd. Denne nyheten kunne du lese på Dagens medisin i går.

Ole Moland er utdannet Master i Samfunnsøkonomi og er bachelor i sammenlignende politikk og i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB). Ole Moland har erfaring fra statistisk analyse og datainnsamling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram samt nyttevurderinger og prosjektstøtte for innovasjonsprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune. Vi har flere oppdrag innenfor gevinstplanlegging og samfunnsøkonomiske analyser, samt […]

Helsehus i Kongsvinger Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger. Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for […]

Når det 5-årige KommIT-programmet nå går mot slutten, skal KS avklare hvilken permanent organisering kommunesektorens digitaliseringsarbeid skal få. A-2 Norge AS har fått i oppdrag å utrede alternative organisasjonsmodeller. Rapport skal avgis innen 15. mai, som grunnlag for et framlegg for KS’ hovedstyre før sommeren. Et konsulentteam fra A-2, Agenda Kaupang AS og Føyen Advokatfirma DA […]

Bruken av internett og nettbaserte digitale læringsressurser i skolene øker. A-2 skal bistå Senter for IKT i utdanningen med å se nærmere på båndbreddebehovet i grunnopplæringen. Som støtte for arbeidet med å utrede og beskrive behovet har Senteret oppnevnt en ekspertgruppe med representanter fra KS, IKT Norge og Uninett. Arbeidet skal munne ut i en rapport i februar 2015.

A-2 får stadig flere utrednings- og analyseoppdrag og vi trenger å bygge oss opp på dette området. Vi søker etter deg som er interessert i både IKT og samfunnsfaglige problemstillinger, som er sterk på metode og glad i å skrive. Se vår annonse på Finn Jobb her.