Merkelapp: Porteføljestyring

A-2 ble rangert som nummer 1 av 3 leverandører på den nye rammeavtalen for konsulentbistand digitalisering innenfor området prosjektledelse, rådgivning, og utredning IKT.

Porteføljestyring er et rammeverk for å definere og gjennomføre endringsinitiativer gjennom effektiv porteføljestyring. Kurset, som varer i 3 dager, omfatter prinsipper, teknikker og internasjonalt anerkjent beste praksis knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Man lærer også å investere i de riktige prosjektene og programmene, å kunne avslutte prosjekter som ikke […]