Merkelapp: Tjenestedesign

I oktober kunne vi ønske Linda Helgesen velkommen til A-2. Linda har lag erfaring innenfor tjenestedesign, digitalisering og endringsledelse. Linda Helgesen, tjenestedesigner Etter 13 år i Accenture, er det nå på tide å ta fatt på min egen endringsreise – i A-2. Her vil jeg støtte kundene våre med å muliggjøre endringer og å utvikle […]

Vi har, sammen med Comte Bureau, vunnet Parallelle rammeavtaler for konsulentbistand på tjenestedesign til Statsbygg.