Merkelapp: Sertifiseringer

Frokostwebinar om ACMP sertifiseringsordning (CCMP™) Endringsledelse blir viktigere for å lykkes i fremtiden, og mange virksomheter satser på å bygge denne kompetansen – både hos ledere, hos medarbeidere og i dedikerte roller som endringsledere. ACMP*-rammeverket er en global, uavhengig og anerkjent standard for endringsledelse, og den formelle sertifiseringen, CCMP™**, henger høyt. Vi inviterer til frokostwebinar […]

Vi gratulerer Ole Moland og Tor Gunnar Saakvitne med sertifisering i hhv. PRINCE2® og MOP® – Porteføljestyring. Både Ole og Tor har mastergrad i samfunnsøkonomi, en viktig disiplin innenfor prosjektledelse og porteføljestyring. Kost/nytte-vurderinger blir mer og mer brukt som prioriteringsverktøy både for å velge de riktige prosjektene, men også å gjøre de riktige tingene innenfor […]

Vi gratulerer Jan Erik Seim Pettersen med sertifisering i MSP® – Programstyring Jan Erik er i tillegg sertifisert i MoP®, PRINCE2, ITIL, Scrum, samt Diplomert Internrevisor. Han har også gjennomført kurs i Forhandlingsledelse, Operasjonalisering av strategi og Digital virksomhetsstrategi.

Vi ønsker å gratulerer Stig Sperrevik med nylig sertifisering i TOGAF 9 Foundation. Vi i A-2 ser at det er stor etterspørsel etter IT-arkitekter og er derfor stolte over å styrke vår kompetanse på dette området. A-2 har nå 6 konsulenter med denne sertifiseringen.

A-2 fortsetter å styrke sin kompetanse innenfor Endringsledelse.   Vi er stolte over å meddele at Sissel Botten nå er sertifisert i Change Management Foundation, APMG International.   Sissel er i tillegg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter, Certified Change Management Professional (CCMP). CCMP-Sertifiseringen gjør at man blir en del av The Certified Change Management Professionals som er et globalt profesjonelt […]

I august har ytterligere to konsulenter blitt sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter. Gratulerer Joe Taralrud og Sissel Botten. I juli ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert som de to første i Norge. A-2 har nå 4 sertifiserte konsulenter.  

Rett før sommerferien ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter. De er først i Norge med denne sertifiseringen. Sertifiseringen gjør at de blir en del av The Certified Change Management professionals (CCMP) som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere. Vi gratulerer de to og ønsker dem […]

Vi vil gratulere Stig Sperrevik og Trond Berntsen med vellykket sertifisering i PRINCE2® Foundation. William tok en dobbel og har også blitt sertifisert PRINCE2® Practioner.   A-2 satser på gode prosjektledere A-2 Norge AS har nå 29 konsulenter med dokumentert kompetanse innen PRINCE2®. Dette bekrefter vår satsing på gode prosjektledere og PRINCE2® som metode.   Hva er […]

Vi gratulerer Joe Taralrud med å bli sertifisertifisert innen Prosci Change Management Practitioner. Gjennomføringen av kurset omfatter forberedende arbeid i form av metodestudie og oppbygging av et endrings-case, samt gjennomføring av 3 dagers samling med en avsluttende eksamen. I tillegg til kunnskap om en praktisk og god metodikk for vellykket gjennomføring av endringer, gir sertifiseringen tilgang […]

Porteføljestyring er et rammeverk for å definere og gjennomføre endringsinitiativer gjennom effektiv porteføljestyring. Kurset, som varer i 3 dager, omfatter prinsipper, teknikker og internasjonalt anerkjent beste praksis knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Man lærer også å investere i de riktige prosjektene og programmene, å kunne avslutte prosjekter som ikke […]