Merkelapp: Analyse

A-2 har valgt verktøyet @Risk for å gjennomføre usikkerhetsanalyser ved estimering av prosjektkostnader, ferdigtidspunkt og lønnsomhetsanalyser. Denne type usikkerhetsanalyser gir et bedre beslutnings- og styringsgrunnlag for gjennomføring av store og komplekse utviklingsprosjekter. Verktøyet benytter Monte-Carlo simulering, noe som gir mer treffsikkerhet enn tradisjonell punkt-estimering ved hjelp av best, sannsynlig og worst case. Verktøyet er også […]

Ole Moland er utdannet Master i Samfunnsøkonomi og er bachelor i sammenlignende politikk og i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB). Ole Moland har erfaring fra statistisk analyse og datainnsamling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram samt nyttevurderinger og prosjektstøtte for innovasjonsprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune. Vi har flere oppdrag innenfor gevinstplanlegging og samfunnsøkonomiske analyser, samt […]

Karl Egil har i vinter gjennomført kurset Risk Manager, og bestått eksamen, som gir rett til tittelen sertifisert Risk Manager. Kurset, som er i regi av Tekniske Foreningers Servicekontor, følger ISO31000 standarden.  Kurset avsluttes med en 2,5 timer skriftlig eksamen.  Krav til forkunnskaper er universitet / høyskole samt relevant praksis (alle må levere CV), som skal […]

A-2 får stadig flere utrednings- og analyseoppdrag og vi trenger å bygge oss opp på dette området. Vi søker etter deg som er interessert i både IKT og samfunnsfaglige problemstillinger, som er sterk på metode og glad i å skrive. Se vår annonse på Finn Jobb her.