-Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon ved bruk av e-konsultasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd.

Denne nyheten kunne du lese på Dagens medisin i går.

Rapporten ble presentert av Jon-Torgeir Lunke, prosjektleder i Direktoratet for e-helse, på en faglig møteplass i regi av Confrere i går. Her diskuterte og delte fastleger, legeforeningen og kreftforeningen erfaringer med og forventninger til video- og tekstkonsultasjon i fastlegepraksisen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stiller seg positiv til ytterligere digitalisering av helsesektoren i Norge. «At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen» uttalte Høie (H) til Dagens Medisin.

A-2 har bistått direktoratene med utredningen

Seniorrådgivere i A-2, Øistein J. Øverberg og Magne Omestad har bistått Direktoratet for e-helse med Utredning av e-konsultasjon hos fastlege og legevakt i et samarbeidsprosjekt med Helsedirektoratet. Oslo Economics bistod med den samfunnsøkonomiske analysen.

Seniorrådgiver i A-2 Øistein J. ØverbergSeniorrådgiver i A-2 Magne Omestad

Formålet med utredningen

Divisjon for utvikling og forvaltning i Direktoratet for e-helse fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede tekniske muligheter for og konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst og vedlegg).

Utredningen skulle inkludere en vurdering av hvilke løsninger det private markedet kunne levere, inkludert hvordan det kunne legges til rette for at private leverandører kunne tilby sine tjenester i det offentlige tjenestetilbudet og hvordan markedsaktørenes løsninger kunne realiseres på nettportalen Helsenorge. I tillegg skulle det angis en tidsplan for en mulig innføring, gjenbruk av tekniske løsninger, økonomiske og administrative konsekvenser, benchmarking av tilsvarende løsninger i andre land.

Helsedirektoratet fikk samtidig et oppdrag med fokus på medisinskfaglige vurderinger av e-konsultasjon hos fastlege og legevakt. I utgangspunktet skulle de to direktoratene levere hver sin rapport, men på grunn av gjensidige avhengigheter og stor overlapp i oppdragsdokumentene ble det tidlig avgjort at det skulle leveres én felles rapport.

Resultatet av utredningen

Rapporten ble utformet i henhold til utredningsinstruksen og resulterte i et anbefalt konsept/løsningsalternativ bestående av organisatoriske, tekniske, juridiske og økonomiske tiltak og virkemidler, og med et forslag til tidsplan for implementering. Arbeidet omfattet koordinering av aktivitet mellom de to direktoratene, utarbeidelse av prosjektdokumenter, interessentanalyse, behovskartlegging og informasjonsinnhenting gjennom dybdeintervjuer med leger som benytter videokonsultasjon, leverandørsamtaler, samtaler med de nordiske helsemyndighetene og samarbeid med de ulike fagmiljøene i Direktoratet for e-helse, utarbeidelse og kvalitetssikring løsningsalternativer med konsekvensvurderinger inkludert en forenklet samfunnsøkonomisk analyse.

Hele rapporten leser du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.