Øistein er utdannet Master of Science in Management fra London School of Economics (2004), siviløkonom fra BI (2003) og høgskoleingeniør i optometri (1999) fra Høgskolen i Buskerud. Øistein begynte i A-2 i 2018 etter tre år ved Nasjonalmuseet som prosjektleder med ansvar for det nye Nasjonalmuseet. Tidligere har Øistein 10 års erfaring som konsulent fra Deloitte Consulting, ProsessPartner og Accenture.

Øistein har lang erfaring fra prosjekter innen helse, kultur og energi. Hans kompetanseområder er prosjekt- og programledelse, prosessforbedring, analyse og utredning, organisasjons- og endringsprosesser, og gevinstrealisering.

Kontaktinformasjon