Øistein er en meget erfaren prosjekt- og programleder med over 14 års konsulenterfaring. Han har arbeidet i blant annet A-2, Accenture og Deloitte, med hovedfokus på bransjene energi, helse og utdanning. De siste årene har Øistein hatt prosjekter innen analyse, utredning, effektivisering og organisasjonsutvikling både i offentlig og privat sektor. Han har også vært ansatt i Nasjonalmuseet og ansvarlig for blant annet forberedelser til innflytting i det nye Nasjonalmuseumsbygget.

Øistein har gjennom hele sin karriere jobbet i skjæringspunktet mellom næringsliv og teknologi, han har dermed grundig forståelse av forholdet mellom prosesser, informasjon, teknologi og organisasjonen.

Øistein er utdannet Master of Science in Management fra London School of Economics og siviløkonom fra BI.