Vellykket kommunesammenslåing

Vellykket kommune-sammenslåing

1. januar 2020 ble Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune slått sammen til én kommune som heter Drammen kommune. 

IKT-prosjektet har pågått siden høsten 2018 og er det største prosjektet i bygging av den nye kommunen. De digitale tjenestene til innbyggere og næringsliv bygger på, og støttes av, kommunens IKT-løsninger. IKT omfatter kommunenes digitale innbyggertjenester, arkivløsning, fagsystemer, fellesløsninger og IKT-infrastruktur.

Drammen kommune ønsker å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger som effektivt støtter de forretningsmessige krav til tjenestene som tilbys i kommunen. I Drammen kommune er det ca. 250 ulike digitale systemer og infrastruktur-komponenter. Noen systemer har vært felles i de tre kommunene, noen har blitt videreført fra Drammen, noen fra Svelvik og noen fra Nedre Eiker.

Mandatet til IKT-prosjektet er å videreføre IKT-støtte for drift av den nye kommunen fra 1.1.2020, med harmonisering av systemer og utnyttelse av forbedringsmuligheter innenfor de rammer som settes av tidsfrist, budsjett og lovpålagte krav.

Fokusområdene for IKT-prosjektet har vært å:

1. januar var en stor og viktig milepæl for IKT-prosjektet

 Alle IKT-systemene fungerte slik de skulle. Det var en fornøyd ordfører og rådmann som fikk fersk status fra prosjektet første nyttårsdag. Systemene har nå vært i drift i snart 3 uker og det er ikke meldt om noen grunnleggende feil eller mangler.

0
Ulike digitale systemer og infrastruktur-komponenter

A-2 har, sammen med våre samarbeidspartnere, Styrmand ASCommitment AS, og Holte Consulting, hatt ansvaret for å lede hovedprosjektet og tre delprosjekter for IKT i forbindelse med kommunesammenslutningen i Drammen.

Dette har omfattet bistand i å tilpasse og utvikle IKT-løsninger i den nye kommunen samt opplæring i, og kommunikasjon om, de nye løsningene.

Bilde fra venstre: Trond Botheim fra Holte Consulting, Arne Nedregård fra Commitment, Sissel Botten fra A-2, Eric M. Haugen fra A-2 og Svein Olaf Bennæs fra Styrmand.