Eric er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1997), og begynte i A-2 i 2018. Før han begynte i A-2, arbeidet han i Creuna, Ibistic, EVRY og som selvstendig konsulent.

Eric har lang erfaring fra IT-bransjen, både som konsulent, prosjektleder, økonomisjef og Country Manager. Han har gjennomført en rekke leveranseprosjekter for IT-systemer både for private og offentlige kunder. Hans kompetanseområder er prosjektledelse, endringsledelse og gevinstrealisering og prosessforbedring ved hjelp av IT.