Elisabeth har en mastergrad i IT-ledelse fra Handelshøgskolen BI (2005). Hun har arbeidet i A-2 siden 2010, og er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av A-2s interne rammeverk for prosesseffektivisering. Før Elisabeth begynte i A-2 arbeidet hun i Accenture og PC-WARE Norway/ Ravenholm.

Elisabeth har god forståelse for samspillet mellom IT og forretning, både innen offentlig og privat sektor. Hennes kompetanseområder er prosjekt- og teamledelse, virksomhetsforståelse fra både offentlig og privat sektor, generell prosessutforming, -forbedring og -effektivisering, behovsanalyser og anskaffelser.