Sissel er siviløkonom med spesialisering i organisasjon og ledelse fra BI (1991) og har etterutdanning i endringsledelse fra BI (2002). Sissel har arbeidet i A-2 siden 2013 og er A-2s kurskoordinator. Før hun begynte i A-2 arbeidet Sissel i Asker Næringsråd, Statens Pensjonskasse, Accenture og Arrive.

Sissel har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver for endringsprosjekter i offentlig og privat sektor. Hun har god forståelse for samspillet mellom IT og organisasjon og for samspillet mellom IT og kjernevirksomheten. Sissels kompetanseområder er prosjektledelse, kommunikasjon, offentlige anskaffelser, prosesskartlegging og -effektivisering, samt opplæring, forankring og innføring av nye IT-løsninger og prosesser.