Digitalisering handler om fundamentale endringer

Av: Sigurd Skjæveland daglig leder i A-2 Norge

Digitalisering handler om mye mer enn teknologi. Omstilling av mennesker og endring av organisasjon blir gjerne ledelsens største utfordring.

Det er fort gjort å ta for lett på de endringene som må til for å skape gevinstene teknologene forespeiler.

«En viktig jobb for ledere er å passe på at menneskene og organisasjonen endres og tilpasses i takt med bruk av ny teknologi«, sier daglig leder Sigurd Skjæveland.

Samspill mellom mennesker og teknologi

Foto: iStock-putilich

For å oppnå gevinst, må utviklingen langs begge disse aksene følges opp og samordnes. Heldigvis finnes det både erfaring og verktøy for å ivareta endringer i teknologi og omstilling av organisasjoner på en helhetlig og kontrollert måte.

Gjennom deltagelse i noen av de største IT-prosjektene i Norge de siste ti-årene, har A-2 opparbeidet seg denne erfaringen. Samtidig har vi ekspertise innen bruk av etablerte verktøy som Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet og ACMP-standarden. Disse standardene er åpne for alle, men krever en del erfaring for å brukes på riktig måte.

Digitalisering fører til fundamentale endringer som utfordrer ledere på alle nivåer

Samordnet utvikling av teknologi, mennesker og organisasjon krever at ledelsen eier og følger opp prosjektene. Det betyr at både teknologiforståelse og endringsledelse må komme på kartet hos ledere som skal lykkes med digitalisering. De færreste virksomheter har imidlertid rukket å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen digitalisering selv. Da er det nyttig å lene seg på noen som har gjennomført slike prosjekter flere ganger. Vi pleier å si at erfaring ikke trenger være dyrekjøpt.

Øvelse gjør mester

Vi har konsulenter med omfattende erfaring fra endringsprosjekter med utgangspunkt i IT-anvendelse og digitalisering, fra både privat og offentlig sektor.

 

Sigurd etablerte A-2 Norge i 2003, og er i dag partner og daglig leder. Før Sigurd etablerte A-2 jobbet han i Accenture i nitten år, hvorav de siste ti årene som partner.

Sigurd har en omfattende konsulenterfaring fra planlegging og gjennomføring av store og kompliserte prosjekter, hovedsakelig i offentlig sektor. Hans kompetanseområder er kvalitetssikring og ledelsesrådgivning, prosjektplanlegging, endringsledelse og utvikling av styringssystemer.