Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om mer enn teknologi, og er egentlig virksomhetsutvikling muliggjort ved bruk av teknologi. Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap.

Ny kompetanse må utvikles både på organisasjonsnivå og hos den enkelte medarbeider. Digital kompetanse handler om å forstå hvordan nye teknologimuligheter påvirker arbeids-oppgaver, samhandling og kontinuerlig læring.

Våre kompetansetiltak for å lykkes med digitalisering bygger på anerkjent fagteori og god praksis. De kan omfatte ulike elementer – digital modenhetsanalyse, tiltak for ledere og for ulike medarbeidergrupper. Relevans, engasjement og involvering er alltid sentralt i våre kompetansetiltak.

Digital virksomhetsstrategi

Ta kontakt med en av våre eksperter på området

Vi bistår i å forstå mulighetsrommet i nye teknologitrender som kunstig intelligens (AI), og har blant annet jobbet med rapporter om bruke av kunstig intelligens i helsesektoren. Denne erfaringen gir oss god innsikt i hvilke muligheter og problemstillinger man møter i digitale trasformasjonsprosesser og hva som skal til for å lykkes.