Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?

Digital transformasjon

A-2s konsulenter har bistått i noen av de mest spennende digitaliseringsprosjektene i Norge, og vet at kompetanse er en suksessfaktor.

Digital transformasjon handler om mer enn teknologi, og er egentlig virksomhetsutvikling muliggjort ved bruk av teknologi. Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap.

Ny kompetanse må utvikles både på organisasjonsnivå og hos den enkelte medarbeider. Digital kompetanse handler om å forstå hvordan nye teknologimuligheter påvirker arbeids-oppgaver, samhandling og kontinuerlig læring.

Relevans, engasjement og involvering er alltid sentralt i våre kompetansetiltak.

Kompetansetiltak digitalisering

Våre kompetansetiltak for å lykkes med digitalisering bygger på anerkjent fagteori og god praksis. De kan omfatte ulike elementer – digital modenhetsanalyse, tiltak for ledere og for ulike medarbeidergrupper.

Tiltaket utformes og gjennomføres alltid i tett samarbeid med den aktuelle organisasjonen. Det er ofte første steget i et langsiktig arbeid for å bygge en digital kultur og felles kompetanse. Hva menes med Digital kompetanse og hvorfor er det viktig?

Hvorfor velge A-2?

I A-2 er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor.

Vi kan teknologi og bistår med rådgivning og ledelse av noen av de viktigste digitaliseringsinitiativene i Norge. For eksempel se vårt oppdrag for Direktoratet for e-helse: Arkitektur- og forvaltningsrådgivning i Direktoratet for e-helse

Vi kvalitetssikrer noen av de største og mest komplekse utviklingsprosjektene i Norge. Eksempel på detter er våre oppdrag for Finansdepartementet om Kvalitessikring av store offentlige investeringer.

Vi bistår i å forstå mulighetsrommet i nye teknologitrender som kunstig intelligens (AI), og har blant annet jobbet med rapport om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren. Denne erfaringen gir oss god innsikt i hvilke muligheter og problemstillinger man møter i digitale transformasjonsprosesser, og hva som skal til for å lykkes.

Ta kontakt med en av våre eksperter på området

Kurs i endringsledelse

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter

-Kursets prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.
Lill Kleven
-Et meget bra rammeverk som er skalerbart. Det står godt alene for store endringsprosjekt eller i kombinasjon og integrert i eks. Prosjektveiviseren.
Kursdeltaker
-Det ble skapt et fellesskap og et felles språk for endringsledelse.
Kursdeltaker
Facebooklinkedininstagrammail