Både private og offentlige virksomheter (sykehus) i spesialisthelsetjenesten skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk helsearkiv når pasienten har vært død i 10 år.

Foto: HENT/Lusparken

Dette ble nedfelt i Helsearkivforskriften av 2016 som har vært grunnlaget for å etablere et nytt nasjonalt helsearkiv for å motta, bevare og tilgjengeliggjøre alle pasientjournaler for fremtidig forskning, fra nytt arkivbygg på Tynset.

Formålet med bevaringen er å legge til rette for forskning. Helse-arkivet blir heldigitalt, som betyr at alt av fysisk pasientarkivmateriale vil digitaliseres og destrueres. Kun et lite utvalg av eldre papir-journaler vil sendes til et historisk arkiv. På denne måten vil alt materiale lett kunne tilgjengeliggjøres og analyseres digitalt.

Norge har mange helseregistre for spesifikke forskningsformål, men opplysningene i Helsearkivregisteret vil omfatte alt innhold i pasientjournalene til alle avdøde pasienter, fra alle sykehus i Norge. Helsearkivregisteret realiserer visjonen om «én innbygger – én journal» for avdøde pasienter, og skiller seg fra de andre helseregistrene ved det store omfanget av både strukturerte og ustrukturerte data.

-Tirsdag 5. februar inngår Norsk helsearkiv kontrakt om leveranse av et system for digital langtidsbevaring (Digital Preservation System). Kontraktsverdien er på 9,5 mill. de første fem årene. Leverandøren Piql fra Drammen skal i samarbeid med kanadiske Artefactual, levere en løsning til helsearkivet basert på Archivematica.
Skriver Arkivverket i en pressemelding 22. januar 2019

A-2 er med på å sikre norske pasientjournaler for fremtiden!

Norsk helsearkiv (NHA) etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019.

Foto: Arkivverket

Det bygges et eget datasenter på Tynset, med en sikker sone for digitalisering og langtidslagring av personsensitive opplysninger. I løpet av de første tiårene er det estimert at over 75 000 hyllemeter (en full hylle fra Oslo til Minnesund) med papirjournaler skal digitaliseres og lagres i datasenteret.

NHA sin interimsorganisasjon i Oslo har hatt ansvaret for å planlegge arkitekturen, og for å spesifisere, anskaffe og sikre etablering av nødvendig infrastruktur og løsninger. Alle nødvendige deler av organisasjon, prosesser, kjernesystemer og infrastruktur skal være på plass ved oppstart av driften våren 2019.

A-2 Norge bistår

Vi bistår NHA med to ressurser til dette arbeidet; Elisabeth Jensen (administrativ og kommersiell prosjektledelse) og Eirik Y. Øra (teknisk bistand og rådgivning). De bistår blant annet med:

  • Kartlegging av behov og utarbeiding av konkurransegrunnlag for datasenter infrastruktur, serverpark, lagringsløsninger, skannerverktøy- og utstyr for digitalisering og lokal IT-støtte.
  • Gjennomføring av alle anbudskonkurranser og prosesser for valg av leverandører og kontraktsinngåelse
  • Bistand til evaluering, forhandlinger og valg av løsning for langtidsbevaring av arkivmateriale (DPS)
  • Støtte i etableringsfasen, håndtering av endringsbehov og oppfølging av leverandører
  • Rekrutteringsstøtte for den nye organisasjonen på Tynset
  • Dokumentasjon, opplæring og overlevering fra interimsorganisasjon i Oslo til permanent organisasjon på Tynset

Fruktene fra en hektisk planleggings-, rekrutterings- og anskaffelsesperiode begynner nå å komme til syne i form av en ny organisasjon på Tynset, et ferdigstilt bygg, system- og løsningsleveranser, samt opplæring av de nyansatte ved Norsk helsearkiv.

Direktør for Norsk helsearkiv, Bjørn Børresen, er svært fornøyd med det gode plan- og anskaffelsesarbeidet som interimsorganisasjonen har gjennomført og legger til at «A-2s konsulenter har gitt et uvurderlig bidrag i å få Norsk helsearkiv etablert i tide til oppstarten nå i 2019».

 

Vi gratulerer Norsk helsearkiv med etableringen. Her tar Norge ledertrøya innenfor digitalisering og digital langtidsarkivering av helsedata, noe som vil bli et unikt fortrinn for medisinsk forskning i Norge for tiden som kommer.

Sigurd Skjæveland, Daglig leder i A-2 Norge

 

Relevante artikler i pressen om etableringen av NHA på Tynset:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.