Vi søker fremtidsorienterte konsulenter til oppdrag i helse- og omsorgssektoren​

JOBB I A-2

Vi søker fremtidsorienterte konsulenter til oppdrag i helse- og omsorgssektoren

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren er krevende; det koster mye, tar lang tid og møter ikke alltid forventningene. Samtidig er rammebetingelsene for IT-utviklingen i stadig endring. Ny teknologi, nye behandlingsmetoder, endret trusselbilde og en befolkning som blir stadig mer digital, tilsier at svarene som var riktige i går, ikke nødvendigvis er det i dag.

Helse- og omsorgssektoren trenger ny kompetanse for å møte disse utfordringene, og de trenger noen som forstår at stillstand ikke er et mulig alternativ.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt.

Når alt er i bevegelse, så kan du ikke stå stille!

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt. Når alt er i bevegelse, så kan du ikke stå stille!

Rammeavtaler og et omfattende nettverk gir tilgang til interessante oppdrag i helse- og omsorgssektoren

Alle regionale helseforetak, Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett, KS og kommuner er blant våre kunder. Det er stor etterspørsel etter konsulenter som har en kombinasjon av prosesslederegenskaper, teknisk innsikt og organisasjonsforståelse. 

Det er også i økende grad behov for prosjektledere og IT-arkitekter som i tillegg til teoretisk fagkunnskap, har praktisk erfaring med infrastruktur, informasjonssikkerhet, systemutvikling, test og organisasjonsutvikling. Dette inkluderer kjennskap til relevante verktøy og interesse for å bygge kompetanse på slike verktøy.

A-2, din neste arbeidsgvier?

Dersom du er interessert i disse områdene og ønsker å bidra i helsetjenestens digitaliseringsreise er A-2 stedet for deg.

Vi har rundt 60 erfarne operative konsulenter med oppdrag innen helse og omsorg, samt offentlig forvaltning, finans og handel. 

Vi verdsetter samfunnsengasjement, ansvarlighet, kunnskapshunger og mot!

Roller vi søker etter

Personlige engenskaper

Din bakgrunn

Vi tilbyr

Vi håper å høre fra deg

Du kan enten sende oss en enkel søknad via Finn.no eller ta kontakt med Tore Magnussen på tma@a-2.no. Du kan også ringe han på 920 32 104 for en hyggelig prat.