Merkelapp: Funksjonalitet

Har virksomheten din mange Excel-ark som er vanskelig å holde kontroll på, eller prøver du å automatisere prosesser som nå støttes av mange ulike systemløsninger? Da bør du vurdere Low-Code. Partner i A-2, Tor Lahlum har jobbet med dette i praksis i en stund og deler gjerne sin erfaring med deg. Les innlegget her.  

Helsedirektoratet har fra sommeren 2013 jobbet med å digitalisere de nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp. Den 2. mars i år ble første del av denne hovedsatsingen i direktoratet presentert. Digitaliseringen innebærer blant annet at direktoratet går bort fra PDF som hovedformat, og isteden gjør det mulig å navigere i retningslinjene som vanlige nettsider. Innholdet […]

Informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg gir oversikt over behandlingstilbud og forventede ventetider ved behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten skal i løpet av våren 2015 migreres til portalen helsenorge.no, integreres tettere med kvalitetsinformasjon og forberedes for innføringen av fritt behandlingsvalg i 2015. Bl.a. skal brukergrensesnitt, design og funksjonalitet for den nye løsningen utarbeides. A-2 har fått i oppdrag av […]