Merkelapp: Rådgivning

Stor aktivitet og mange spennende prosjekter gjør at vi må bli flere. Se vår annonse på Finn Jobb her.

I nr 2/2012 av det anerkjente tidsskriftet «Journal of information Technology Case and Application Research» (JITCAR) skriver seniorrådgiver Henning Denstad i A-2 om «Managing the IT Alignment Gap in Turbulent Times». Artikkelen beskriver et case hvor IT-ledelsen i en virksomhet over flere år forsøker å sikre at IT-investeringene støtter opp under virksomhetsstrategien. Over tid viser […]