Merkelapp: Kvalitetssikring

Som ett av fem konsulentselskap har A-2 nå vunnet en rammeavtale med Ruter. Vi skal dekke Ruter sitt behov for bistand innenfor områdene: Strategi og ledelse innen IKT og IKT-prosjekter.   Rammeavtalen varer ut 2016 med opsjon på inntil 1+1 år.

Som de fleste vet, er A-2 omtalt i media i forbindelse med høringen om NAVs moderniseringsprosjekt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 2. februar 2015. Mange ønsker å spørre oss om vårt arbeid og våre avleverte rapporter. Disse rapportene er NAV sin eiendom, og i henhold til vår taushetsplikt kan vi ikke kommentere de aktuelle forhold.

A-2 har som en av ti leverandører fått en rammeavtale med Sykehuspartner (Helse Sør-Øst) om leveranse av strategitjenester på IKT-området. I dette ligger strategisk rådgivning, fasilitering av strategiprosesser, utredninger, analyser og rådgivning innen bl.a. klinisk IKT, teknologitrender, IT governance, standardisering, IKT-ledelsesstøtte og benchmarking av IKT. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for […]

A-2 har den siste tiden vunnet flere avtaler om kvalitetssikring av IKT-prosjekter i det offentlige. Nå inngår vi også en rammeavtale om kvalitetssikring av Avinors IKT-prosjekter. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på 2 års forlengelse. Blant aktuelle prosjekter som skal kvalitetssikres er bl.a. ny økonomiløsning/ERP-plattform, og implementering av nytt trafikkinformasjonssystem.