Kategori: Privat

Elkjøp har inngått rammeavtale med A-2 Norge for kjøp av konsulenttjenester. Gjennom denne rammeavtalen ønsker Elkjøp å sikre seg tilgang til kvalifiserte konsulenter og tjenester på en tids- og ressursbesparende måte for en kommende 3-års periode. Elkjøp arbeider med en rekke oppgaver innenfor IT-området. Det foregår stadig utvikling av sentrale IT-systemer og -applikasjoner, oppgraderinger og […]

A-2 har ledet et endringsprosjekt hos Conecto AS  knyttet til innføring av nytt kjernesystem med tilhørende nye selvbetjente løsninger for kunder, skyldnere og samarbeidspartnere. Prosjektperioden strakk seg over 18 måneder fra mars 2014 til september 2015. Arbeidet har innbefattet konvertering fra 3 eldre kjernesystem og inn i et nytt felles produksjonssystem. A-2 har ledet et […]