Merkelapp: Bank

Det er en glede å kunne introdusere dere for Trina McCallum og Steve Dougnac. De hadde sin første arbeidsdag i A-2 1. august.  Trina McCallum Trina er utdannet siviløkonom ved NHH og har CEMS Master of Science in Business and Economics fra Universität zu Köln. Hun har over 20 års konsulenterfaring og har jobbet med […]

Kriminelle bruker i stor grad finansielle institusjoner for å hvitvaske penger fra kriminell aktivitet. Myndigheter og de finansielle institusjonene har de siste 30 årene prøvd å stoppe misbruket av finansielle tjenester. I A-2 har vi over lengre tid jobbet med norske banker for å innføre regelverkene for anti-hvitvask og terrorfinansiering. Prosjektene har dekket både regelstyrt […]