Merkelapp: Bank

Kriminelle bruker i stor grad finansielle institusjoner for å hvitvaske penger fra kriminell aktivitet. Myndigheter og de finansielle institusjonene har de siste 30 årene prøvd å stoppe misbruket av finansielle tjenester. I A-2 har vi over lengre tid jobbet med norske banker for å innføre regelverkene for anti-hvitvask og terrorfinansiering. Prosjektene har dekket både regelstyrt […]