Kollokvie om sertifiseringsprosessen hos A-2
Fortsett å lese

Det er veldig hyggelig å kunne runde av dette halvåret med å ønske FredrikStephan og Vegard velkommen til A-2. De var med på A-2s firma- og studietur til Tallinn rett før de startet og er allerede godt inne i det sosiale miljøet. 

Disse tre har noe forskjellig bakgrunn, men alle har erfaring med prosjektledelse og -gjennomføring. Om din virksomhet ønsker bistand fra en av disse tre, eller en annen A-2 konsulent, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Fortsett å lese

Vi ønsker Haakon velkommen til oss. Vi er glade for å få enda en meget erfaren IT-leder med på laget. Med sin erfaring innen prosjektledelse og IT-arkitektur blir Haakon et kjærkomment tilskudd i to av våre kompetansegrupper, og ikke minst til våre kunder som får dra nytte av hans kunnskap. 

Haakon er en erfaren IT-leder med kompetanse innen prosjektledelse, arkitektur, IT-governance, compliance, sourcing, CRM og datavarehus.

Han har over 25 års erfaring både fra IT-selskaper og fra finanssektoren og har jobbet både i privat og offentlig sektor

Les mer om Haakon her.

Fortsett å lese

Vi har gjennomført en interessant evaluering av medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fortsett å lese

Det føltes fantastisk å endelig kunne delta på en fysisk konferanse igjen!

Foto: Oddrun Lyslo. Fra venstre: Ann-Christine Moberg, Ingrid Anette Wulff og Elin Kristine Fjørtoft, alle tre en seniorrådgivere i A-2

Fortsett å lese

A-2 har gjennomført en kartlegging av 259 statlige virksomheter for Kommunal- og distriktsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet om IKT-organisering, informasjonssikkerhet, tverrsektorielt samarbeid, og nåværende og fremtidig bruk av skytjenester.

Resultatene viser blant annet at mer enn halvparten av virksomhetene har satt ut alt eller nesten alt av IKT-drift og forvaltning, enten til en statlig eller privat tjenesteleverandør. Svarene viser at det fortsatt er et stort potensial for økt datadeling mellom virksomhetene. Videre er bruken av skytjenester relativt begrenset, men spesielt de store virksomhetene har planer om å ta i bruk skytjenester i mye større omfang i årene som kommer.
Etter vår vurdering viser svarene at både sikkerhet, tjenestekvalitet og effektivitet vil kunne øke dersom flere av virksomhetene knytter seg til større, ressurssterke og kompetente IKT-driftsmiljøer.

Foto: iStock – Andrii Yalanskyi

Kriminelle bruker i stor grad finansielle institusjoner for å hvitvaske penger fra kriminell aktivitet. Myndigheter og de finansielle institusjonene har de siste 30 årene prøvd å stoppe misbruket av finansielle tjenester.
I A-2 har vi over lengre tid jobbet med norske banker for å innføre regelverkene for anti-hvitvask og terrorfinansiering. Prosjektene har dekket både regelstyrt håndtering av hvitvask og terrorfinansiering, samt kunstig intelligens og maskinlæring.
Les mer om hvordan man kan ta i bruk ny teknologi for å effektivisere prosessen her:


 

Det er en glede å starte opp igjen etter ferien med ny giv og spennende prosjekter, og enda bedre blir det når vi kan ønske to nye konsulenter velkommen til oss. 

Knut Leo er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (2020), med Mastergrad i strategi. Han kommer nå fra Optin Bank ASA der han har jobbet med blant annet implementering av nytt kjernebanksystem. 

Les mer om Knut Leo her.

Joakim er en erfaren prosjektleder og har ledet anskaffelser, utredninger og utviklingsprosjekter. Han har bred erfaring med digitalisering, informasjonssikkerhet, prosessutvikling samt endringsledelse. Han har bransje-

erfaring fra finans, spesialisthelsetjenesten og offentlig forvaltning.

Les mer om Joakim her.

Fortsett å lese


Takk til alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid gjennom nok et annerledes år. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Så håper vi at alle holder seg sunne og friske til tross for den pågående pandemien. Vi gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer i 2022.

Har virksomheten din mange Excel-ark som er vanskelig å holde kontroll på, eller prøver du å automatisere prosesser som nå støttes av mange ulike systemløsninger? Da bør du vurdere Low-Code.

Partner i A-2, Tor Lahlum har jobbet med dette i praksis i en stund og deler gjerne sin erfaring med deg. Les innlegget her.