Foto: Miljøfyrtårn

En viktig milepæl er nådd!

I dag mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Nå skal vi fortsette å jobbe med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

www.miljofyrtarn.no

Facebooklinkedininstagrammail

I oktober kunne vi ønske Linda Helgesen velkommen til A-2. Linda har lag erfaring innenfor tjenestedesign, digitalisering og endringsledelse.

Etter 13 år i Accenture, er det nå på tide å ta fatt på min egen endringsreise – i A-2.
Her vil jeg støtte kundene våre med å muliggjøre endringer og å utvikle deres organisasjoner, evner og kultur for å muliggjøre innovasjon og forretningsvekst ved bruk av design thinking og menneskesentrert design.

Linda Helgesen, Seniorrådgiver i A-2
Facebooklinkedininstagrammail

I en tid som denne er vi ekstra takknemlige for at vi har mulighet til å utvide teamet vårt med flere dyktige konsulenter. Det er en glede å presentere Kristin, Pål og Kjetil:

(mer…)Facebooklinkedininstagrammail

Sikkerhet og sårbarhet er et velkjent tema, men enda mer aktuelt i en verden som blir stadig mer digital og sammenkoblet. Digital transformasjon innebærer at virksomhetene i større grad kobler seg opp mot omverdenen og kobler sammen egne informasjonssystemer i stadig mer komplekse nettverk for å etablere samhandling på tvers med flere aktører.

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail

Det er viktigere enn noensinne å kunne respondere raskt på nye trusler mot folkehelsen, verifisere effekten av nye kostbare behandlingsmetoder og utnytte et stadig større tilfang av informasjon som grunnlag for diagnostisering og behandling.
iStock-bymuratdeniz
Fortsett å leseFacebooklinkedininstagrammail

Deichman bibliotek har de siste årene gjennomført en omfattende og imponerende omstilling og tjenesteutvikling, både ved de 21 lokalbibliotekene som er plassert rundt i Osloregionen, og ved Hovedbiblioteket som fram til årsskiftet lå på Hammersborg.

Torsdag den 18. juni 2020 åpner det nye Hovedbiblioteket i Bjørvika som nå står klart etter mer enn 10 års prosjektering og planlegging.


Foto Erik Thallaug /Mynewsdesk

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail