ACMP-KURS

Praktisk kurs i endringsledelse

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer.

ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.


Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

ACMP-KURS

Praktisk kurs i endringsledelse

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer.

ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk.

Best practice

Association of Change Management Professionals® (ACMP) har sertifisert A-2 som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht. ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Eget kurs i endringsledelse

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs. Ta kontakt med oss for å se på mulighetene.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk.

Best practice

Association of Change Management Professionals® (ACMP) har sertifisert A-2 som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht. ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Eget kurs i endringsledelse

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs. Ta kontakt med oss for å se på mulighetene.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

«Kursets prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.»

 

-Lill Kleven, Yara

«Det ble skapt et fellesskap og et felles språk for endringsledelse.»

«Et meget bra rammeverk som er skalerbart. Det står godt alene for store endringsprosjekt eller i kombinasjon og integrert i eks. Prosjektveiviseren.»

«Kursholderne var flinke til å få oss som deltakere aktivt med, de var engasjerte og villige til å dele erfaringer om tematikken.»