Praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer. ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Vi kan ikke fortelle deg hvilke endringer som kommer, men vi kan lære deg å håndtere dem

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk.

Best practice

Association of Change Management Professionals® (ACMP) har sertifisert A-2 som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht. ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Kommende kurs

  • Avlyst grunnet Covid-19: 6. - 8. mai 2020
  • 28. - 30. oktober 2020

Mer informasjon om kurset og påmelding: holteacademy.no

Gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

Kursets prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.
-Lill Kleven, Yara

Det ble skapt et fellesskap og et felles språk for endringsledelse.

Et meget bra rammeverk som er skalerbart. Det står godt alene for store endringsprosjekt eller i kombinasjon og integrert i eks. Prosjektveiviseren.

Kursholderne var flinke til å få oss som deltakere aktivt med, de var engasjerte og villige til å dele erfaringer om tematikken.

Trenger din virksomhet et eget kurs i endringsledelse?

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs.

Ta kontakt med oss på post@a-2.no for å se på mulighetene.

Vi tilbyr også kurs rettet mot kommuner
Facebooklinkedininstagrammail