Praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden

Praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer. ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer. ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Vi kan ikke fortelle deg hvilke endringer som kommer, men vi kan lære deg å håndtere dem

Vi kan ikke fortelle deg hvilke endringer som kommer, men vi kan lære deg å håndtere dem

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk.

Best practice

Association of Change Management Professionals® (ACMP) har sertifisert A-2 som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht. ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Kommende kurs

Gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

Kursets prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.
-Lill Kleven, Yara

Det ble skapt et fellesskap og et felles språk for endringsledelse.

Et meget bra rammeverk som er skalerbart. Det står godt alene for store endringsprosjekt eller i kombinasjon og integrert i eks. Prosjektveiviseren.

Kursholderne var flinke til å få oss som deltakere aktivt med, de var engasjerte og villige til å dele erfaringer om tematikken.

Trenger din virksomhet et eget kurs i endringsledelse?

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs. Ta kontakt med oss på post@a-2.no for å se på mulighetene.

Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om mer enn teknologi, og er egentlig virksomhetsutvikling muliggjort ved bruk av teknologi. Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap.

Vi tilbyr også kurs rettet mot kommuner
Facebooklinkedininstagrammail