Tor er Høyskolekandidat fra Agder distriktshøyskole innenfor IT (1984) samt økonomi og administrasjon (1985). I tillegg har han utdanning i jus (UiO, 1993) og strategi og ledelse ved IMD Business School i Lausanne (2005).

Tor har vært ansatt i A-2 siden 2007, og han har vært partner siden 2011. Før Tor begynte i A-2 var han daglig leder i Telenor Infomedica og senere ansvarlig innenfor helseområdet i EDB og Tieto. Han har ellers atten års erfaring fra Accenture og erfaring fra Norsk Data. Tor er ansvarlig for helseområdet i A-2.

Tor Lahlum har lang erfaring som konsulent, samt over ti års internasjonal ledererfaring. Tors kompetanseområder er prosjekt- og porteføljestyring, virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid, strategi- og organisasjonsutvikling, anskaffelser og programvareutvikling, samt helsesektoren og statlig forvaltning.