Desireé Høier

Desireé jobber i vår administrasjon. Hun behandler innkommende og utgående faktura samt våre kontrakter. Desireé har ansvar for sosiale medier og A-2s hjemmeside. Hun er verneombud og arrangerer sosiale sammenkomster. Desireé arbeider i tillegg mye med kvalitetssikring og ferdigstillelse av dokumentasjon. Hun står for det meste av våre innkjøp og har også en resepsjonsrolle.